Støy og nabovarsling - smågardistene

Fakta

Folkehelsekontoret
Telefon 67503200
E-postadresse
post@baerum.kommune.no

Støy

Som arrangør er du forpliktet til å overholde de støybegrensninger som er satt av helsemyndighetene. Hvilke begrensninger som gjelder, avhenger både av tidspunkt for arrangementet, varighet, arrangementssted og omgivelser. Det er fastsatt anbefalte lydnivåer for å unngå at musikken fører til hørselsskader og helseplager for publikum eller mennesker som bor i nærmiljøet.

Alle arrangører må forholde seg til grenseverdien i Helsedirektoratets veileder for musikk og helse.

Lydmålinger

Folkehelsekontoret i kommunen kan kreve at lydmålinger gjennomføres ved de mest støyutsatt boligene, for å dokumentere lydnivå.

Nabovarsel

Om arrangementet berører beboere og næringsliv i området, med tanke på stenging av gater, støy o.l. bør nabovarsel sendes ut en uke i forveien. Nabovarselet må inneholde hva du arrangerer, tider og hvordan de blir berørt. Et godt nabovarsel bør også inneholde hvordan arrangør likevel skal tilrettelegge for dem som blir berørt. Bruk av høyttalere i boligområder, må avsluttes før kl. 23.00.

Arrangementsporten