Telefontiden 12. mars er redusert som følge av andre oppgaver i avdelingen. Telefonen betjenes denne dagen i tidsrommet kl 12-13.

Ergo- og fysioterapi

Ergoterapi for voksne

Tjenester til innbyggere over 18 år som er i risiko for eller har vansker med å mestre/utføre aktiviteter på grunn av funksjonstap, sykdom eller skade.

Hva gjør vi?

Informasjon, råd, veiledning, trening av ferdigheter gjennom aktiviteter i dagliglivet, tilrettelegging av omgivelser og vurdering av tekniske hjelpemidler er våre tilnærmingsmåter for å bedre og vedlikeholde menneskers funksjonsevne. Vi jobber tett sammen med andre faggrupper for å oppnå best mulig resultat for den enkelte. 

Ergoterapi for barn se her

Fysioterapi for voksne

Hva gjør vi?

Vi jobber for å bedre og vedlikeholde menneskers funksjonsevne gjennom ulike gruppeaktiviteter, behandlingsmetoder og trening på daglige aktiviteter. Vi bistår brukere i å nå sine personlige mål i en rehabiliteringsprosess. Vi har brukere i aldersgruppen 18-100 år. Vi jobber tett sammen med andre faggrupper for å oppnå best mulig resultat for brukeren.

Fysioterapi for barn se her

Ergo-, fysioterapi og hjelpemidler

Ekspedisjonen på Ergo-, fysioterapi og hjelpemidler

Tlf: 67 50 88 00

Åpningstider

Ekspedisjonen på hjelpemiddelutlånet er stengt. Hvis du må låne hjelpemidler, ta kontakt på telefon 67 50 88 00, så kan vi hjelpe deg via telefonen. Telefontidene våre er hverdager 9-11 og fra kl. 12-13.

Besøksadresse:
Olav Ingstads vei 2,
1351 RUD

Postadresse:
Bærum Kommune
Postboks 700
Hjelpemiddelutlånet
1304 SANDVIKA