Vi har telefontider fra kl. 9-11 og fra kl. 12-13.

Treningsgrupper

Her finner du informasjon om forskjellige treningsgrupper i regi tjenestested Friskliv og mestring.

Grunnet koronapandemien har vi ikke gruppetreninger som normalt. For spørsmål ta kontakt på telefon 67 50 88 00.

Praktisk informasjon:

Treningen går over 16 uker. Én treningsgruppe går to ganger i uka, mandag og onsdag. De andre gruppene går én gang i uka. Treningen varer 40 minutter hver gang.

Nye grupper starter i uke 35. Påmeldingsfrist til bassengtrening høsten 2019 er i utgangspunktet 16. august. Det er mulig å ta kontakt etter denne datoen for å høre om det er ledige plasser.

 Priser for 16 uker:

  • To ganger i uka - 1800 kroner
  • Én gang i uka - 1200 kroner

Har husstanden en samlet inntekt på under 4G (387 532 kroner) er det redusert pris. Beløpet blir 1100 kroner, alt. 730 kroner. 

Ved problemer med å komme seg til trening på egenhånd, kan det være aktuelt å bestille taxi gjennom fysioterapeutene som leder treningen. Dette gjelder dersom visse kriterier er oppfylt.

Se timeplan for høsten 2019 her. 

Påmelding: 

Ta kontakt på telefon: 67 50 88 00 

Adresser:

  • Henie Onstad seniorsenter – Sonja Henies vei 12, 1363
  • Høvik, Berger svømmehall – Leirdueveien 70, 1349 Rykkinn

Fallforebyggende treningstilbud for hjemmeboende eldre i alderen 65+, som opplever redusert gangfunksjon og balanseevne, men klarer å gå uten ganghjelpemidler innendørs.

Hovedfokus i gruppetreningen er på beinstyrke og balansetrening. Øvelsene utføres i stående, sittende og gående. Treningen ledes av frivillige, som har fått opplæring og blitt sertifiserte instruktører i Sterk og Stødig-konseptet.

Pris: 300,- per semester, faktura sendes per post. Gratis prøvetime

Påmelding: tlf. 67 50 88 00 (Bærum kommune, avdeling Ergo, fysioterapi og hjelpemidler)

Se sterk og stødig video 

Se mer informasjon om Sterk og Stødig i vår brosjyre. (pdf)

Oversikt over gruppetreningstilbud hos fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. For mer informasjon eller påmelding, ta kontakt med det enkelte institutt.

Se oversikten her