Treningsgrupper

Her finner du informasjon om forskjellige treningsgrupper i regi tjenestested Friskliv og mestring.

Trening for hjemmeboende voksne og eldre som har dårlig balanse, nedsatt styrke og kondisjon. Man må kunne gå alene med eller uten ganghjelpemidler.

Vi har fokus på balanseøvelser, styrketrening og kondisjonstrening. Øvelsene utføres sittende, stående og gående. Treningen ledes av fysioterapeuter og foregår i grupper.

Påmelding: ring tlf 67 50 88 00

Her finner du timeplan for vår 2018 (pdf).

Trening for voksne og eldre som har nedsatt styrke og kondisjon. Treningen passer fint for personer med nedsatt hjerte- og lungefunksjon.

Vi har fokus på styrketrening og kondisjonstrening. Øvelsene utføres stående og gående, en sittende variant vil være mulig på en del øvelser. Treningene blir varierte og morsomme, men samtidig legges det opp til at man skal bli svette og slitne, fordi det er det som virker.

Treningen ledes av fysioterapeuter og foregår i grupper.

Påmelding: ring tlf 67 50 88 00

Her finner du timeplan for vår 2018 (pdf).

Bassengtrening er et gruppetilbud til alle over 18 år med behov for trening i vann og som ikke kan trene på land
Trening i vann kan gi bedring i smerte, funksjon, stivhet, sykdomsaktivitet og helserelatert livskvalitet.

Treningen passer spesielt for personer som er plaget med smerter og muskel- og skjelettsykdommer.
Den består av øvelser utført i varmt vann, ca 32 grader og ledes av fysioterapeut.

Bassenggruppene går over 12 uker med oppstart 3 ganger i løpet av året.
Første oppstart: uke 35
Andre oppstart: uke 48
Tredje oppstart: uke 10

Her finner du timeplan for høsten 2017 (pdf).

Fallforebyggende treningstilbud for hjemmeboende eldre i alderen 65+, som opplever redusert gangfunksjon og balanseevne, men klarer å gå uten ganghjelpemidler innendørs.

Hovedfokus i gruppetreningen er på beinstyrke og balansetrening. Øvelsene utføres i stående, sittende og gående. Treningen ledes av frivillige, som har fått opplæring og blitt sertifiserte instruktører i Sterk og Stødig-konseptet.
Oppstart 6.september på Henie Onstad Seniorsenter (onsdager kl. 13.30)
Pris: 300,- for 10 ganger, faktura sendes per post. Gratis prøvetime
Påmelding: tlf. 67 50 88 00 (Bærum kommune, avdeling Ergo, fysioterapi og hjelpemidler)

Se mer informasjon om Sterk og Stødig i vår brosjyre. (pdf)