Ergo- og fysioterapi

Ergoterapi for voksne

Tjenester til innbyggere over 18 år som er i risiko for eller har vansker med å mestre/utføre aktiviteter på grunn av funksjonstap, sykdom eller skade.

Hva gjør vi?

Informasjon, råd, veiledning, trening av ferdigheter gjennom aktiviteter i dagliglivet, tilrettelegging av omgivelser og vurdering av tekniske hjelpemidler er våre tilnærmingsmåter for å bedre og vedlikeholde menneskers funksjonsevne. Vi jobber tett sammen med andre faggrupper for å oppnå best mulig resultat for den enkelte. 

Kontakt oss på telefon 67 50 88 00 mellom kl 09–11.30 og kl. 12.00–14.30

E-postadresse: post@baerum.kommune.no

Fysioterapi for voksne

Hva gjør vi?

Vi jobber for å bedre og vedlikeholde menneskers funksjonsevne gjennom ulike gruppeaktiviteter, behandlingsmetoder og trening på daglige aktiviteter. Vi bistår brukere i å nå sine personlige mål i en rehabiliteringsprosess. Vi har brukere i aldersgruppen 18-100 år. Vi jobber tett sammen med andre faggrupper for å oppnå best mulig resultat for brukeren.

Kontakt oss på telefon 67 50 88 00 mellom kl 09–11.30 og kl. 12.00–14.30

E-postadresse: post@baerum.kommune.no