Aktiv på dagtid er tilrettelagt fysisk aktivitet på dagtid for voksne som mottar en eller annen form for sosial stønad.

I Bærum drives Aktiv på dagtid av Friskis & Svettis i samarbeid med Akershus idrettskrets og Bærum kommune. I tillegg er det flere andre samarbeidspartnere, både offentlige og frivillige organisasjoner.

Målet for tilbudet er å få flere med i fysisk aktivitet og sosialt fellesskap i de lokale idrettsmiljøene i Bærum.

Friskis&Svettis Asker og Bærum
Durudveien 33, Haslum.
Telefon 67 80 76 00
E-post info@friskisbarum.no

Her finner du mer informasjon om Aktiv på Dagtid.