Bærum kommune har 90 private fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

Fysioterapeutene har erfaring og kompetanse innen forskjellige områder. De jobber med pasienter både individuelt og i grupper, og samarbeider med annet fagpersonell ved behov.

Instituttene har et åpent behandlingstilbud. Fysioterapeutene vil foreta en grundig undersøkelse av deg, og deretter vurdere videre oppfølging. Dere blir enige om en målsetning for eventuell behandling. Noen pasienter trenger bare noen få behandlinger for å komme i gang med egentrening, eller komme over et kortvarig, akutt problem. Andre, med mer langvarige lidelser, kan trenge flere behandlinger. For pasienter med langvarig behandlingsbehov vil det være aktuelt med pauser i behandlingen. Fysioterapeutene følger gjeldende regler om taushetsplikt og journalføring.

Med bakgrunn i stor pågang hos psykomotoriske fysioterapeuter og fysioterapeuter med nevrologisk spisskompetanse, kan personer prioriteres i henhold til helse og omsorgstjenesteloven § 3-1; «kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse og omsorgstjenester». Dette omhandler personer som oppholder seg i kommunen, også utover selve behandlingstiden.

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

En fysioterapeut med spesialisering innen manuellterapi kan rekvirere MR/røntgen (mv.), henvise til spesialisthelsetjeneste og sykemelde.

Se Helsenorge.no for mer informasjon behandlere manuell terapi.

Fysioterapeutene følger offentlig fastsatte egenandeler på behandlingen frem til du har opptjent rett til frikort egenandelstak. Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er fritatt for egenandel. Du trenger ikke lenger henvisning fra fastlege eller manuellterapeut for å få stønad til fysioterapi og du kan henvende deg direkte til instituttene.

Om betaling kan du lese mer her på HelseNorge - betaling for helsetjenester

Det jobber også fysioterapeuter uten avtale på noen av instituttene. Disse er ikke pålagt å følge fastsatte takster og fastsetter dermed pris på behandling selv. Spør når du bestiller time.

Avbestilling av avtalt time må gjøres 24 timer / 1 virkedag før timen. Hvis ikke må du betale det timen koster i sin helhet, det vil si egenandel og trygdeandel. 

Takster for fysioterapi fra 01.juli 2023

For fysioterapeuter som har avtale om driftstilskudd med kommunen, og kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Se prisene her (pdf)

Dersom du av medisinske årsaker ikke kan komme deg til fysioterapeut på egen hånd eller med kollektiv transport kan du ha rett på tilrettelagt transport. Dette kan avtalefysioterapeut informere deg nærmere om. Se https://pasientreiser.no/ for mer informasjon.

Trenger du fysikalsk behandling, men ikke kan komme deg til instituttene kan du rette henvendelsen mot tlf. 67 50 88 00

Andre nyttige lenker:

Se Helsenorge.no for mer informasjon behandlere fysioterapi

Ergo-, fysioterapi og hjelpemidler

Kontakt på Ergo-, fysioterapi og hjelpemidler

Tlf: 67 50 88 00

Åpningstider

Hvis du må låne hjelpemidler, ta kontakt på telefon 67 50 88 00, så kan vi hjelpe deg via telefonen. Telefontidene våre er hverdager 9-11 og fra kl. 12-13.

Telefontid i julen 

Julaften og nyttårsaften: Stengt
Åpningstider i romjulen: kl 09.30 - 11.00 og 12.00 - 13.00

Åpningstider påske

Onsdag før skjærtorsdag: kl 09.00 - 11.00

 

Besøksadresse:
Olav Ingstads vei 2
1351 RUD

Postadresse:
Bærum kommune
Postboks 700
Hjelpemiddelutlånet
1304 SANDVIKA