Bærum kommune har 90 private fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

Fysioterapeutene har erfaring og kompetanse innen forskjellige områder. De jobber med pasienter både individuelt og i grupper, og samarbeider med annet fagpersonell ved behov.

Instituttene har et åpent behandlingstilbud. Fysioterapeutene vil foreta en grundig undersøkelse av deg, og deretter vurdere videre oppfølging. Dere blir enige om en målsetning for eventuell behandling. Noen pasienter trenger bare noen få behandlinger for å komme i gang med egentrening, eller komme over et kortvarig, akutt problem. Andre, med mer langvarige lidelser, kan trenge flere behandlinger. For pasienter med langvarig behandlingsbehov vil det være aktuelt med pauser i behandlingen. Fysioterapeutene følger gjeldende regler om taushetsplikt og journalføring.

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

En fysioterapeut med spesialisering innen manuellterapi kan rekvirere MR/røntgen (mv.), henvise til spesialisthelsetjeneste og sykemelde.

Se Helsenorge.no for mer informasjon behandlere manuell terapi.

Fysioterapeutene følger offentlig fastsatte egenandeler på behandlingen frem til du har opptjent rett til frikort egenandelstak. Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er fritatt for egenandel. Du trenger ikke lenger henvisning fra fastlege eller manuellterapeut for å få stønad til fysioterapi og du kan henvende deg direkte til instituttene. Vedrørende betaling kan du lese mer her: https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut

Det jobber også fysioterapeuter uten avtale på noen av instituttene. Disse er ikke pålagt å følge fastsatte takster og fastsetter dermed pris på behandling selv. Spør når du bestiller time.

Avbestilling av avtalt time må gjøres 24 timer / 1 virkedag før timen. Hvis ikke må du betale det timen koster i sin helhet, det vil si egenandel og trygdeandel. 

Takster for fysioterapi fra 01.november 2020

For fysioterapeuter som har avtale om driftstilskudd med kommunen, og kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Se takstplakaten her (pdf)

Dersom du av medisinske årsaker ikke kan komme deg til fysioterapeut på egen hånd eller med kollektiv transport kan du ha rett på tilrettelagt transport. Dette kan avtalefysioterapeut informere deg nærmere om. Se https://pasientreiser.no/ for mer informasjon.

Trenger du fysikalsk behandling, men ikke kan komme deg til instituttene kan du rette henvendelsen mot tlf. 67 50 88 00

Andre nyttige linker:

Se Helsenorge.no for mer informasjon behandlere fysioterapi