Telefontiden 12. mars er redusert som følge av andre oppgaver i avdelingen. Telefonen betjenes denne dagen i tidsrommet kl 12-13.

Rehabilitering

Bærum Kommune, Friskliv og mestring, avdeling rehabilitering 

Avdelingen består av:

 • Ergo- og fysioterapeuter på Lønnås bo- og rehabiliteringssenter.
 • Tre tverrfaglige rehabiliteringsteam. Hvert rehabiliteringsteam består av en ergoterapeut, en fysioterapeut og en sykepleier.
 • Avdelingsleder er Tom K. Wilhelmsen.

Hvem kan få tjenesten?

 Voksne innbyggere som har funksjonsnedsettelser etter sykdom og/eller skade, og som har behov for å gjenvinne tapte funksjoner.

Voksne innbyggere med behov for medisinsk oppfølging og behandling, trening av fysisk, psykososial og kognitiv funksjon, lærings- og mestringstiltak og tilrettelegging gjennom hjelpemidler. For voksne i yrkesaktiv alder er rehabilitering med arbeid som mål sentralt.

Slik kan du nå oss

Vi tar i mot henvendelser direkte fra bruker, pårørende eller helsepersonell på tlf. 67 50 88 00. 

Epost: post@baerum.kommune.no

Rehabiliteringsteam

Hvem er vi? 

Vi er tre team hvor hvert team består av en  sykepleier, en fysioterapeut og en ergoterapeut.  Vi bistår deg i din rehabiliteringsprosess. Vi hjelper deg med å mestre hverdagen og bidrar til økt livskvalitet.

Hvem er vår målgruppe?

Hjemmeboende personer over 18 år som har:

 • Omfattende funksjonsendring grunnet redusert fysisk og/eller kognitiv funksjonsevne.
 • Behov for tett tverrfaglig oppfølging.
 • Rehabiliteringspotensiale.

Pasienter med hovedproblematikk innen psykiatri, rus og demens er ikke vår målgruppe, da disse har stående tilbud fra andre
tjenestesteder i Bærum kommune.

Hva gjør vi?

Vi gjør en vurdering av din fysiske, psykiske og sosiale situasjon og utarbeider mål sammen med deg. Dette omfatter:

 • Hjemmebesøk – vurdering av dine og pårørendes behov.
 • Kartlegging og observasjon i dagligdagse aktiviteter.
 • Samtaler om å leve med endringer, mestring og motivasjon.
 • Trening i dagligdagse aktiviteter i og utenfor hjemmet.
 • Samarbeid og dialog med tjenester som inngår i din rehabilitering.
 • Støtte/veiledning tilbake til arbeid/skole/annen dagligdags aktivitet.
 • Vår oppfølging tilbys i en avgrenset periode på opptil 8–12 uker.

Hva forventer vi av deg?

 • Du deltar aktivt i rehabiliteringsprosessen og er treningsmotivert.
 • Du har et ønske om endring av funksjon og aktivitet.
 • Du har et ønske om å mestre daglige aktiviteter.
 • Du holder deg til gjeldende smittevernregler fra Bærum kommune.

Forhåndsregler, COVID-19:

 •  Dersom du har symptomer, er i karantene eller er bekreftet smittet med COVID-19, ber vi deg kontakte oss ang dette.

Kom i kontakt med rehabiliteringsteam

Vi tar imot henvendelser direkte fra pasient, pårørende eller helsepersonell, hvorpå vi avtaler et tidspunkt for et vurderingsbesøk med pasienten.  Se mer kontaktinformasjon nede på siden. 

Rehabiliteringsteam

Rehabiliteringsteam

post@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 88 00

Ved behov for andre tjenester

Kontakt veiledningstorget på tlf 67 50 40 50 og bli bedt om å bli satt over til tildelingskontoret.

For spørsmål vedrørende vår tjeneste

Tom Wilhelmsen

Avdelingsleder

Tlf: 41 54 73 25