Dette er et tilbud til voksne innbyggere som har behov for å gjenvinne tapte funksjoner.

Er du uheldige og skader deg eller får en sykdom, er det viktig å finne måter å mestre livet på igjen. Det kan rehabilitering bistå med. 

Døgn- og dagrehabilitering og terapeuter

Avdelingen består av:

 • Døgn og dagrehabilitering Lenke
 • Tre tverrfaglige rehabiliteringsteam. Hvert rehabiliteringsteam består av en ergoterapeut, en fysioterapeut og en sykepleier.
 • Hvem kan få tjenesten?

Dette er en tjeneste for voksne innbyggere som:

 • har funksjonsnedsettelser etter sykdom og/eller skade
 • har behov for å gjenvinne tapte funksjoner.

Voksne innbyggere med behov for medisinsk oppfølging og behandling, trening av fysisk, psykososial og kognitiv funksjon, lærings- og mestringstiltak og tilrettelegging gjennom hjelpemidler. For voksne i yrkesaktiv alder er rehabilitering med arbeid som mål sentralt.

Hvordan når du oss? 

Vi tar i mot henvendelser direkte fra bruker, pårørende eller helsepersonell. Du kan nå oss på telefon 67 50 88 00.  

Rehabiliteringsteam

Hvem er vi? 

Vi er tre team hvor hvert team består av en  sykepleier, en fysioterapeut og en ergoterapeut.  Vi bistår deg i din rehabiliteringsprosess. Vi hjelper deg med å mestre hverdagen og bidrar til økt livskvalitet.

Hvem er vår målgruppe?

Hjemmeboende personer over 18 år som har:

 • Omfattende funksjonsendring grunnet redusert fysisk og/eller kognitiv funksjonsevne.
 • Behov for tett tverrfaglig oppfølging.
 • Rehabiliteringspotensiale.

Pasienter med hovedproblematikk innen psykiatri, rus og demens er ikke vår målgruppe, da disse har stående tilbud fra andre
tjenestesteder i Bærum kommune.

Hva gjør vi?

Vi gjør en vurdering av din fysiske, psykiske og sosiale situasjon og utarbeider mål sammen med deg. Dette omfatter:

 • Hjemmebesøk – vurdering av dine og pårørendes behov.
 • Kartlegging og observasjon i dagligdagse aktiviteter.
 • Samtaler om å leve med endringer, mestring og motivasjon.
 • Trening i dagligdagse aktiviteter i og utenfor hjemmet.
 • Samarbeid og dialog med tjenester som inngår i din rehabilitering.
 • Støtte/veiledning tilbake til arbeid/skole/annen dagligdags aktivitet.
 • Vår oppfølging tilbys i en avgrenset periode på opptil 8–12 uker.

Hva forventer vi av deg?

 • Du deltar aktivt i rehabiliteringsprosessen og er treningsmotivert.
 • Du har et ønske om endring av funksjon og aktivitet.
 • Du har et ønske om å mestre daglige aktiviteter.

Kom i kontakt med rehabiliteringsteam

Vi tar imot henvendelser direkte fra pasient, pårørende eller helsepersonell, hvorpå vi avtaler et tidspunkt for et vurderingsbesøk med pasienten.  Se mer kontaktinformasjon nede på siden.