Rehabilitering

Avdelingen består av:

  • Ergo- og fysioterapeuter på Lønnås bo- og rehabiliteringssenter.
  • Tre tverrfaglige rehabiliteringsteam. Hvert rehabiliteringsteam består av en ergoterapeut, en fysioterapeut og en sykepleier. 

Konstituert avdelingsleder er Marit Brustugun Sartz.

Hva gjør vi? 

Avdeling rehabilitering skal gi tjenester som fremmer mestringsevne og understøtter pasientens og brukerens innsats for best mulig fysisk, psykisk, sansemessig, kognitiv og sosial funksjonsevne. Målet er best mulig selvstendighet og deltakelse ut fra brukers egne ønsker.
Vi arbeider målrettet, tilpasset den enkeltes behov og ønsker og i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.

Hvem kan få tjenesten?

  • Voksne innbyggere som har funksjonsnedsettelser etter sykdom og/eller skade, og som har behov for å gjenvinne tapte funksjoner.
  • Voksne innbyggere med behov for medisinsk oppfølging og behandling, trening av fysisk, psykososial og kognitiv funksjon, lærings- og mestringstiltak og tilrettelegging gjennom hjelpemidler. For voksne i yrkesaktiv alder er rehabilitering med arbeid som mål sentralt. 

Slik kan du nå oss

Vi tar i mot henvendelser direkte fra bruker, pårørende eller helsepersonell på tlf. 67 50 88 00.

Epost: post@baerum.kommune.no