Vi har telefontider fra kl. 9-11 og fra kl. 12-13.

Rehabilitering

Bærum Kommune, Friskliv og mestring, avdeling rehabilitering 

Avdelingen består av:

 • Ergo- og fysioterapeuter på Lønnås bo- og rehabiliteringssenter.
 • Tre tverrfaglige rehabiliteringsteam. Hvert rehabiliteringsteam består av en ergoterapeut, en fysioterapeut og en sykepleier.
 • Konstituert avdelingsleder er Marit Brustugun Sartz. 

Hva gjør vi?

Avdeling rehabilitering skal gi tjenester som fremmer mestringsevne og understøtter pasientens og brukerens innsats for best mulig fysisk, psykisk, sansemessig, kognitiv og sosial funksjonsevne. Målet er best mulig selvstendighet og deltakelse ut fra brukers egne ønsker.

Vi arbeider målrettet, tilpasset den enkeltes behov og ønsker og i samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.

 Hvem kan få tjenesten?

 Voksne innbyggere som har funksjonsnedsettelser etter sykdom og/eller skade, og som har behov for å gjenvinne tapte funksjoner.

Voksne innbyggere med behov for medisinsk oppfølging og behandling, trening av fysisk, psykososial og kognitiv funksjon, lærings- og mestringstiltak og tilrettelegging gjennom hjelpemidler. For voksne i yrkesaktiv alder er rehabilitering med arbeid som mål sentralt.

Slik kan du nå oss

Vi tar i mot henvendelser direkte fra bruker, pårørende eller helsepersonell på tlf. 67 50 88 00. 

Epost: post@baerum.kommune.no

 Rehabiliteringsteam

Vi er tre team og hvert team består av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. Vi bistår deg i din rehabiliteringsprosess. Målet er å mestre hverdagen. 

Hjemmeboende personer over 18 år som har:

 • Omfattende funksjonsendring på grunn av redusert fysisk og- eller kognitiv funksjonsevne.
 • Behov for tett tverrfaglig oppfølging.
 • Rehabiliteringspotensiale.

Vi gjør en vurdering av din fysiske, psykiske og sosiale situasjon og utarbeider mål sammen med deg. Dette omfatter: 

 • Hjemmebesøk – vurderer dine og pårørendes behov.
 • Kartlegging og observasjon i daglige aktiviteter.
 • Samtaler om å leve med endringer, mestring og motivasjon.
 • Trening i daglige aktiviteter i og utenfor hjemmet.
 • Samarbeide med og koordinere tjenester som inngår i din rehabilitering.
 • Oppfølging tilbake til arbeid/skole/annen daglig aktivitet.
 • Oppfølging i en avgrenset periode. 

Slik kan du få kontakt med rehabiliteringsteam:

Vi tar i mot henvendelser direkte fra pasient, pårørende eller helsepersonell 
Tlf: 67 50 88 00.

Eller til konstituert avdelingsleder Marit Brustugun Sartz, mob.: 901 62 042.

E-post: post@baerum.kommune.no

 • Deltar aktivt i rehabiliteringsprosessen.
 • Har et ønske om endring av funksjon og aktivitet.
 • Har et ønske om å mestre daglige aktiviteter.

Vi tar i mot henvendelser direkte fra bruker, pårørende eller helsepersonell.

Tlf:  67 50 88 00.

Avdelingsleder Tom Wilhelmsen tlf: 41 54 73 25

 E-post: post@baerum.kommune.no