Teamet består av to psykologer som jobber på system- og gruppenivå i forhold til ungdom med behov for langtidsoppfølging i kommunen.

Teamet arrangerer, i samarbeid med andre, temamøter/kurs for foreldre til ungdom som

  • Har ME eller ME lignende symptomer
  • Bruker eller har brukt illegale rusmidler
  • Har stort skolefravær eller har falt helt ut av skole

Etter kursene/temamøtene tilbys foreldrene noe individuell oppfølging.

Teamet samarbeider tett med andre aktuelle instanser. Det tilbys også undervisning og veiledning til samarbeidspartnere.

Kontakt oss på mailadresse: ressursteamforungdom@baerum.kommune.no