Psykisk helsetjeneste barn og unge med familie er et lavterskeltilbud innen forebyggende psykisk helsearbeid.

Hva er Psykisk helsetjeneste barn/unge med familie (PHT)?

 • PHT er et forbyggende helsetilbud. Vi jobber sammen for at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig.
 • Vi er tverrfaglig sammensatt og består av helsesykepleiere, familieterapeuter, psykologer, sosionomer, barnevernspedagoger og klinisk ernæringsfysiolog. Vi har et ustrakt samarbeid med andre tjenester.
 • Vi har taushetsplikt
 • Tilbudet er gratis
 • Du trenger ikke henvisning

Hvordan kommer du i kontakt med oss?

Ring oss på nummer 67 50 74 60

Åpningstider

 • Mandag 09.00 - 15.00
 • Tirsdag 09.00 - 12.00
 • Onsdag 09.00 - 15.00
 • Torsdag 09.00 - 15.00
 • Fredag i oddetallsuker 09.00 - 12.00 (partallsuker stengt)

Psykisk helse barn, unge med familie er åpent hele sommeren 2023, med telefontid mandag til torsdag fra kl 09.00 til 15.00, fredag i ulik uke fra 09.00 til 12.00 og i lik uke stengt.

Du kan også få hjelp av din jordmor, helsesykepleier eller fastlege for å komme i kontakt med oss.

Hva tilbyr Psykisk helsetjeneste barn/unge med familie?

 • Gruppetilbud
 • Individuelle samtaler og familiesamtaler
 • Foreldreveiledning
 • Samarbeid på tvers av tjenester (kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten)
 • Temakvelder og undervisning til brukere og samarbeidspartnere
 • Barn som pårørende arbeid

Hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp, må du ta kontakt med din fastlege eller legevakt for Bærum telefon 116 117. Ved fare for liv og helse ring 113.

Hvem er vi til for?

Tilbudet er for gravide og barn/unge i aldersgruppen 0 år – og ut videregående skole, med familie. Alle familier kan i perioder ha bekymringer og utfordringer hvor de har behov for støtte, råd og veiledning utenfor familien.

Forebyggende arbeid med ungdom knyttet opp mot høyt skolefravær og/eller rus

Vi tilbyr oppfølging av ungdom og deres familier hvis det er bekymring rundt ungdommens rusbruk. Tilbudet er for ungdom og deres familier opp til 23 år. Oppfølgingen består av samtaler med ungdom og deres foreldre.

Vi har også et særlig tilbud knyttet til alvorlig skolefravær/sosial tilbaketrekning. Tilbudet består av temakvelder, individuelle samtaler og veiledningsgrupper for foreldre

Vanlige årsaker til at vi blir kontaktet:

 • Stress, uro og nedstemthet i forbindelse med graviditet og barsel
 • Usikkerhet rundt foreldrerollen og barnet/ungdommens adferd/følelsesuttrykk
 • Belastninger i familien
 • Lettere psykiske vansker
 • Bekymring knyttet til rus
 • Høyt skolefravær

Barn som pårørende

Hos oss kan barn og unge som har foreldre og/eller søsken strever med rus eller psykiske helseutfordringer få hjelp. Vi har en ansatt som har et særlig ansvar for dette arbeidet.

Barn som pårørende og foresatte kan tilbys individuelle konsultasjoner/samtaler og gruppetilbud:

Du er ikke den eneste, gruppetilbud for barn 10-12 år og ungdomsgruppe 13-16 år.

Målgruppe:

Barn av ellers søsken med rusproblemer eller psykiske helseplager
SIBS To kvelder med kommunikasjonskurs for en foresatt og den friske søskena til søsken med en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse. Alder: 8-16 år i aldersdelte grupper-

Hvor kan du ta kontakt?

Kontaktinformasjon finner du nedenfor. 

Psykisk helsetjeneste barn og unge med familie

Kontaktinformasjon

Tlf: 67 50 74 60

Åpningstider

 • Mandag 09.00 - 15.00
 • Tirsdag 09.00 - 12.00
 • Onsdag 09.00 - 15.00
 • Torsdag 09.00 - 15.00
 • Fredag i oddetallsuker 09.00 - 12.00 (partallsuker stengt)

Hvis du har behov for øyeblikkelig hjelp, må du ta kontakt med din fastlege eller legevakt for Bærum tlf 116 117. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) har øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid, tlf 03525. Ved fare for liv og helse ring 113.