Det blir omfattende utbygginger i noen år fremover på Bekkestua nord. Resultatet blir en tydelig byidentitet med nye grøntområder, torg og flere møteplasser.

Bekkestua nord omfatter området på begge sider av veiene Gml. Ringeriksvei fra Presterud allé/gård i vest, opp Nadderudveien, og Jens Rings vei øst til Bærumsveien.

Det nye Bekkestua nord vil få en tydelig byidentitet med nye grøntområder, torg og flere møteplasser med urbane kvaliteter. 

Fremdriftsplan Bekkestua nord

  1. 2019-2021 Bygge kulverter og tekniske anlegg under bakken. Byggherre: Bærum kommune
  2. 2019–2022 Bygge Nadderudveien 1 og Bærumsveien 201. Byggherre: Peab Eiendomsutvikling, Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) og Norgesgruppen
  3. 2020–2021 Rehabilitere Bekkestutunnelen. Byggestart i første kvartal, arbeidene vil ta om lag ett år. Byggherre: Statens vegvesen
  4. 2020–2021 Bygge om Gamle Ringeriksvei og Nadderudveien gjennom sentrum til bygater. Nadderudveien skal legges tilbake i sin gamle trasé over p-plassen til Coop og rett frem mot Brannstasjonen. Byggherre: Bærum kommune, Statens vegvesen
  5. 2020–2022 Bygge Villa P og nye Meglergården. Byggherre: Stor-Oslo Eiendom
  6. 2021–2022 Bygge et stort offentlig torg utenfor den nye Meglergården og opp mot Signaturgården. Byggherre: Bærum kommune
  7. Om noen år Rive kvartalet med Coop-bygningen, der blant annet Coop Mega holder til i dag. Eiendommen er regulert sammen med nye Meglergården og Villa P. Den skal utbygges med handel, service og leiligheter.
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen
Utvikling av Bekkestua nord

Hvordan blir trafikkavviklingen i anleggsfasen?

Det er lagt grundige planer for trafikkavviklingen i anleggsperioden. I perioder vil sannsynligvis enkelte bussruter måtte legges om. Nedenfor finner du oppdatert kart over trafikkmønsteret i anleggsperioden.

Det kan være lurt å kjøre gjennom Bekkestuatunnelen istedenfor gjennom sentrum.

Bekkestua nord Gangforbindelser

Bekkestua bibliotek

Nå står Bibliotektorget for tur til å oppgraderes. Nåværende dekke skal fjernes og erstattes med nytt, og det vil bli et finere og triveligere uteområde.

Bekkestua bibliotek er åpent i hele byggeperioden, men hovedinngangen stenges i uke 31. Midlertidig adgang til biblioteket vil være på baksiden av bygget: gå rundt bygget via parkeringsplassen på baksiden. Adressen er Presterud alle 2-4. Følg skilter og bannere.

Innkast for levering av bøker vil ikke være tilgjengelig i byggeperioden.

Bekkestua bibliotek midlertidig inngang