Kompetanseprogram Personvern og informasjonssikkerhet

I kjølvannet at ny personvernlovgivning, er det bestemt å gjennomføre et kompetanseprogram for personvern og informasjonssikkerhet i Bærum kommune. 

Bærum kommune og KiNS har, med utgangspunkt i København kommunes kompetanseprogram for personvern- og informasjonssikkerhet, tilrettelagt materialet for norske forhold. KS har bidratt med økonomisk støtte til prosjektet, og Datatilsynet har kommet med råd underveis i arbeidet. 

Kompetanseprogrammet er tilgjengelig for alle kommuner gjennom KS Læring. 

På denne siden deler vi det materialet vi har utarbeidet, både til kompetanseprogrammet og enkle kampanjer. Materialet er utarbeidet for Bærum kommune, men vi håper allikevel det kan være nyttig som et utgangspunkt for dere. Når vi utarbeider materiale henter vi illustrasjoner fra leksjoner og filmer, slik at det blir en visuell kobling. 

Måling av kompetanse 

Vi har valgt å gjennomføre måling av kompetanse hos våre medarbeidere i forkant av kompetanseprogrammet, og vil gjenta målingen etter gjennomføringen. 

For å få best mulig oppslutning, ble målingen forankret hos rådmannsgruppen. Det var også viktig å ha med seg lederne, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudene. 

Det ble gjennomført informasjonskampanje i våre interne kanaler ansattportalen og Yammer, i tillegg til at målingen ble sendt ut til alle via e-post.  

Kompetanseprogrammet 

Sommeren 2019 sendte vi ut kompetanseplaner for personvern og informasjonssikkerhet til lederne. På denne måten fikk de en mulighet til å sette seg inn i kompetanseprogrammet, før resten av medarbeiderne skulle gjennomføre det. 

I august gikk avsparket for kompetanseprogrammet ut til alle medarbeidere i kommunen. Vi har brukt både e-post til alle medarbeidere, og våre interne kanaler (Yammer). 

Her deler vi nyttig informasjon vi har brukt internt i kommunen, etter hvert som den er klar. 

Små sikkerhetskampanjer 

Vi forsøker å aktualisere temaer innen personvern og informasjonssikkerhet gjennom små sikkerhetskampanjer. Disse hekter vi gjerne på saker som er godt synlig i mediene. Her er noen eksempler.