Databehandleravtaler

En databehandleravtale skal sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverket og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger på vegne av kommunen.

Denne malen for databehandleravtale er utarbeidet med utgangspunkt i Direktoratet for e-helse sin mal for databehandleravtale.