Personvernombud

Personvernombudet skal jobbe for å unngå krenkelse av personvernet både overfor ansatte og innbyggerne.

Postadresse
Personvernombudet
Anette Engum
Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika

 

Hva gjør personvernombudet?

Personvernombudet skal blant annet å bidra til at virksomheten:

  • Informerer om hvilke personopplysninger som blir samlet inn og hvorfor.
  • Holder oversikt over opplysningene som behandles.
  • Gir innsyn til den opplysningene gjelder.
  • Kontrollerer tilgangen til opplysningene.
  • Ber om samtykke fra de opplysningene gjelder før opplysningene blir behandlet.
  • Beskytter informasjonen slik at den ikke kommer på avveier.
  • Vurderer risiko for sikkerhetsbrudd og konsekvenser.
  • Sletter personopplysninger det ikke lenger er behov for.

Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern. Personvernombudet veileder virksomheten slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Personvernombudet arbeider med personvernspørsmål, for eksempel internkontroll og informasjonssikkerhet. Mer konkret betyr dette håndtering av spørsmål om alt fra innsyn, retting og sletting til avviksmeldinger og personopplysninger på avveier.

Gjennom at Bærum kommune har et personvernombud er kommunen fritatt for meldeplikten som følger av personopplysningslovens § 31. Men konsesjonsplikten gjelder.

Mer informasjon om personvernombud finner du på Datatilsynets nettsider.