Grav skole Grav Skole

Kunnskap, fellesskap, glede.

Fakta

Navn på skolen
Grav barneskole
Navn på rektor
Christian Håve
Antall elever
555

Hva skiller skolen fra andre skoler?

Vi er spesielt opptatt av at Grav skole skal utvikle et best mulig læringsmiljø og har valgt livsmestring som hovedfokus. Elevene skal få utvikle seg ut fra sitt potensiale i et inkluderende læringsmiljø. Vi er i en spennende prosess med fagfornyelsen hvor dybdelæring, tverrfaglige tema, nye læreplaner i fag og et godt utviklet profesjonsfellesskap er i fokus. Vårt viktigste fokus er elevmedvirkning hvor vi har elevstemmen i sentrum. Vi har blant annet utviklingsråd for elever, et aktivt elevråd fra 3. – 7. trinn, elever deltar på utviklingstid for pedagogisk personale og vi har elevgrupper som samarbeider med lokalmiljøet. Se gjerne innslag på Supernytt om elevhjulet som er elevenes aktivitetshjul gjennom hele skoleåret.

 Skolekulturen preges av lagspill på alle nivåer med et stabilt godt fagmiljø. Det er viktig for oss at alle trives så vi sørger for tett oppfølging av nye lærere, humor og aktiviteter for personale som f.eks ballspill i gymsal hver uke.

Hva slags type lærere ønsker dere flere av?

Vi søker lærere som er gode lagspillere, opptatt av relasjon og et trygt læringsmiljø.

Ledige stillinger

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole