Fagfelleskap bilde av elever og lærer

I Bærum kommune er vi opptatt av å skape lærende nettverk. Det er noe blant andre miljølærere drar nytte av.  

Bærum kommune har bevilget midler til en miljølærer på hver skole i Bærum, og alle har nå ansatt en miljølærer i minst 25 prosent stilling. For å sikre at erfaring utveksles på tvers av skolene, er det etablert et eget nettverk.

– Nettverket vårt er basert på teorien om lærende nettverk som Utdanningsdirektoratet har skissert sammen med Torbjørn Lund ved Universitetet i Tromsø, forteller spesialrådgiver Bente Granberg ved Grunnskoleavdelingen i Bærum kommune.

Tverrfaglig nettverk

Nettverket består av miljølærere, sosiallærere, miljøarbeidere, miljøterapeuter, skoleledere og er dessuten åpent for helsesykepleiere og ansatte i pedagogisk psykologisk tjeneste.

Syv ganger årlig samles nettverket i tre timer for å få faglig påfyll, inspirerende praksishistorier fra skoler og mulighet til å dele erfaringer og bistå hverandre i arbeidet.

– Deltagerne tar så det de lærer i nettverket tilbake til skolene sine, slik at så mange som mulig drar nytte av vår felles erfaring, til glede for både elever og lærere, forteller Bente.

Bredt spekter av temaer

En rekke ulike temaer tas opp under samlingene, fra mobbing til god klasseledelse, dessuten fokus på elevstemmen og forebygging av vold, seksuelle krenkelser og digital dannelse.

– Vi har også hatt fokus på hvordan elever og lærere kan være hverdagshelter og dermed bedre miljøet og kulturen på skolen, fortsetter Bente. – Vi har i tillegg hatt nettvett og nettmobbing på agendaen.

Nettvett er et tema som er viktig for kommunen. Elever, lærere og foreldre har sammen med Telenor stått bak nettsiden brukhue.no, der særlig Bjørnegård skole har vært en viktig premissleverandør.

Trygt skolemiljø

Bærum kommune har i lengre tid jobbet bredt, systematisk og proaktivt for å sikre at alle skal oppleve et trygt skolemiljø, og det er nettopp Trygg-kontakten i kommunen som leder nettverket for miljølærerne. Lærerne kan også dra nytte av Trygg-kontaktene ute på skolene.

Bærum kommune har også et godt og oppdatert planverk som støtte i dette arbeidet, og gode maler for, blant annet, den viktige aktivitetsplanen.

– Når lærere jobber sammen og lærer av hverandre blir resultatene desto bedre, avslutter Bente.

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole