Rykkinn skole

Beskriv skolen med tre ord: Livsmestring, inkluderende læringsmiljø, spennende arbeidsmiljø.

Fakta

Navn på skolen
Rykkinn barneskole
Navn på rektor
Rune Ek
Antall elever
500

Hva skiller skolen fra andre skoler?

Rykkinn skole er en tre-parallell barneskole som ligger idyllisk til innunder Eineåsen i Bærum Vest. Skolen har 500 elever og ca. 80 ansatte som flyttet inn i nye moderne lokaler høsten 2016. Vi har høy andel tospråklige elever, et godt elevmiljø og fokus på livsmestring. For at våre elever skal lære best mulig, ønsker vi at skolen skal være preget av gode relasjoner, helhetlig tenkning, varierte arbeidsmåter og tilpasset opplæring. 
Høsten 2017 fikk alle våre elever og lærere læringsbrett, og vi jobber systematisk med å utvikle dette til et godt læringsverktøy. Fra høsten 2018 ble vi praksisskole for studenter fra HIOA. 

Hva slags type lærere ønsker dere flere av?

Hos oss vil du få muligheten til å utvikle deg i et trygt og spennende arbeidsmiljø - i nært samarbeid med dine kollegaer og skolens ledelse.

Ledige stillinger

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole