Digital skolehverdag i Bærum

Bærum kommune ligger langt fremme i bruken av mulighetene digital skolehverdag byr på. Det skaper bedre læring for alle elevgrupper.

Bærum kommune besluttet allerede i 2012 å satse systematisk på å teste ut digitale muligheter for bedre læring. Etter ulike forsøk og pilotprosjekter var det grunnlag for utrulling ved fem skoler i 2015, og ved utgangen av 2018 hadde samtlige 16 000 elever og alle lærere og ledere i bærumsskolen hvert sitt nettbrett.

Joda, teknologi står naturligvis sentralt i utviklingen av Digital skolehverdag, men også i den digitale skolehverdagen er den solide relasjonen mellom lærer og elev bærebjelken.

Kunnskap om og erfaringer med de utallige mulighetene for å legge til rette for tilpasset opplæring er også sentralt.

Visjonen for bærumsskolen, og da også den digitale skolehverdagen, er at elever skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang, forteller seksjonsleder for skole i Bærum kommune, May Gautier Gjerdsbakk.

Teknologien vil bidra til at skolen kan skape rammer og bidra med innhold som gjør skolehverdagen relevant, der motiverte og aktive elever i rollen som produsenter, heller enn konsumenter, opplever økt grad av mestring.

Med individuelt tilpasset undervisning

Konsulentselskapet Rambøll har gjennomført en evaluering av Digital skolehverdag og kommet frem til at undervisningen med nettbrett er mer variert, motiverende og inkluderende.

Samtidig opplever lærerne at det er enklere å tilpasse og differensiere opplæringen, fortsetter May.

Ett eksempel er lydstøtte for elever med lese- og skrivevansker, eller tale- og videomeldinger direkte på nettbrettet eller via tilbakemeldinger i relevante apper der kommunen har forskriftsmessig databehandleravtale.

Det er likevel ikke til å stikke under en stol at det har vært noen utfordringer med Digital skolehverdag, noe Bærum kommune tar på alvor.

Filtrering av uønsket innhold for de yngste aldersgruppene er et punkt vi har ivaretatt, samt hva god klasseledelse i det digitaltette klasserom er, sier May. Vi ser også et behov for å involvere foreldre på ulike måter og i enda større grad. Vi har foreldreskole for alle foreldre slik at de får forståelse for hvordan teknologien brukes i praksis. Alle skolene har digi-grupper der foreldrerepresentanter er aktive medlemmer.

Alle nyansatte lærere får en grunnopplæring i hva digital skolehverdag er og hvordan nettbrettet brukes målrettet og effektiv inn i elevenes læring.

Forskningsprosjekt

Bærum kommune jobber kontinuerlig med hvordan man kan skape best mulig læring med nettbrett, og har i samarbeid med UiO fått støtte fra Forskningsrådet til forskningsprosjektet Multimodale lærings- og vurderingsformer i 1:1 klasserom.

Det er viktig for oss å få mer inngående kunnskap om elevenes læringsprosesser og lærernes vurderinger av de ulike tekstene elevene lager på nettbrett.

Satsingen på Digital skolehverdag fortsetter i kommunen.

Vi skal rett og slett hjelpe til med å ruste barn til å bli kompetente digitale borgere med nødvendig nettvett, digital dannelse, erfaring i programmering på alle trinn og med mye trening innen det 21.århundrets kompetanser, avslutter May.

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole