Bryn skole Hammerbakken skole

Naturnær, bærekraftig og engasjert.

Fakta

Navn på skolen
Bryn og Hammerbakken barneskole
Navn på rektor
Tone Svanhild Aasbø-Skinderhaug
Antall elever
415

Hva skiller skolen fra andre skoler?

Felles eierskap til elevenes trivsel og læring gjennom tett trinnsamarbeid, positive samarbeidspartnere i FAU, flotte utearealer, godt i gang med Fagfornyelsen, stor grad av medbestemmelse gjennom mange kanaler. Vi har også god sammensetning i elevmassen og personalet, inkluderende miljø, dessuten fokus på miljø og bærekraft

Hva slags type lærere ønsker dere flere av?

Dyktige klasseledere med god digital kompetanse som er kreative, rause og fleksible.

Ledige stillinger

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole