Snarøya skole bilde fra skolegården Snarøya Skole - bilde fra skolegården

Åpenhet og læring i et inkluderende fellesskap!

Fakta

Navn på skolen
Snarøya barneskole
Navn på rektor
Mads A. Lande Olsen
Antall elever
350

Hva skiller skolen fra andre skoler?

Snarøya skole ligger sentralt plassert på Snarøya, med endestasjonen for den kommende Fornebubanen som nærmeste nabo. Vi har et godt aldersblandet personale som er opptatt av at alle skal trives sammen på jobb. Snarøya er en relativt liten skole med om lag 350 elever og 40 ansatte. Vi har en dedikert foreldregruppe som sammen med et aktivt FAU er en flott samarbeidspartner for skolen.

Våre satsningsområder er dybdelæring og livsmestring, og alle nyansatte kurses i livsmestringsprogrammene Zippys venner og Passport.

Vi har sjø, skog og store, flott friområder i umiddelbar nærhet til skolen, noe som er positivt, både for elever og ansatte og vi har til og med et eget treningsrom som alle ansatte fritt disponerer!

Kom å bli en del av laget vårt da vel!

Hva slags type lærere ønsker dere flere av?

Vi ønsker oss lærere som er tydelige klasseledere og er opptatt av å samarbeid tett med sine kollegaer, slik at elevene får best mulig forutsetninger for å lære.

Ledige stillinger

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole