Snarøya skole bilde fra skolegården Snarøya Skole - bilde fra skolegården

Progresjon, involvering og åpenhet

Fakta

Navn på skolen
Snarøya barneskole
Navn på rektor
Mads A. Lande Olsen
Antall elever
350

Hva skiller skolen fra andre skoler?

  • Vi har et variert og inkluderende personale
  • Vi har sjø, skog og store friområder i umiddelbar nærhet
  • Vi har et godt samarbeid med FAU og foreldre

Hva slags type lærere ønsker dere flere av?

Vi ønsker oss lærere som er tydelige klasseledere og er opptatt av å samarbeid tett med sine kollegaer, slik at elevene får best mulig forutsetninger for å lære.

Viktige temaer i bærumsskolen

Informasjon om den enkelte skole