Eiendomsforvaltning har ansvaret for å sikre funksjonelle, energigjerrige og kostnadseffektive lokaler til kommunens tjenester.

Vi har det overordnede ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendommer.