Bolig eier og forvalter boliger for kommunen, og følger opp kommunens boligpolitikk. Vi er også eiendomskoordinator overfor Husbanken.

Vi legger frem plan for realisering av boligbehov for styringsgruppa (fordeling på enkeltkjøp, utbyggingsprosjekter og andre samarbeidsmodeller med private). Vi anskaffer enkeltboliger i tråd med vedtatt plan og rapporter samlet på alle investeringer innenfor bolig, inkludert byggeprosjekter og samarbeidsprosjekter.