Isi gjenvinningsstasjon er et moderne anlegg for avfallssortering. Anlegget har stor kapasitet, brukervennlige åpningstider og et personale med høy kompetanse. Her kan du levere sortert avfall av de fleste avfallstyper, med unntak av radioaktivt avfall, eksplosiver og spesielt store gjenstander som campingvogner, båter og biler. 

Avfall leveres i gjennomsiktige sekker 

Alt avfall som skal leveres til Isi må leveres i gjennomsiktige sekker.  Alternativt kan avfallet leveres løst på henger eller i bil. Husk da å sikre avfallet godt.

Mye avfall, som småelektronikk og farlig avfall, kastes feil. Det kan også være risiko for brann forbundet med batterier. Gjennomsiktige avfallssekker bidrar til at avfallet blir kildesortert riktig. 

Registrerings- og betalingssystem

Alle typer avfall registreres ved å bruke bankkort i selvbetjeningsautomaten. Hageavfall, EE-avfall og farlig avfall kan leveres gratis. Tast inn avfallstypen på automaten ved innveiing. Bankkortet vil da ikke bli belastet ved utveiing.

Hvis du ikke trenger veiledning kjører du helt opp til selvbetjent registrerings- og betalingsautomat. Høyre felt har kun selvbetjent automat og kan derfor ha raskere gjennomkjøring. Bil og henger er å regne som ett kjøretøy, og skal alltid henge sammen når de er på gjenvinningsstasjonen.

Priser

Fra 1. januar 2020 er det endrede priser på leveranser av avfall fra privatpersoner:
avfall  Pris med mva.
Sortert avfall 0 – 100 kg (minstepris) 65 kr
Sortert avfall, 100 – 1000 kg (kr/tonn)  850 kr
Rent lass hageavfall, elektro-/hvitevarer, data og farlig avfall fra private (*2)  Gratis 
Leveranser til forbrenning/leveranser mer enn 1000 kg (kr/tonn) minstepris 1775 kr 110 kr
Rene masser (jord og stein) (kr/tonn) 390 kr 

*1) Hageavfall = kvist (maks diameter 15 cm), løv og gress
*2) leveres hageavfall, farlig avfall, elektro-/hvitevarer eller data sammen med annet avfall veies hele lasset som sortert avfall.

Næringskunder

Priser for levering av næringsavfall: 

Oversikt over priser for levering av næringsavfall til Isi

Avfallsdeklarering for farlig avfall:

Fra 1. mai 2016 må alle næringskunder deklarere farlig avfall elektronisk. Se link til elektronisk deklareringsskjema under. Før en bedrift kan ta i bruk avfallsdeklarering.no, må det bestemmes hvem i bedriften som skal registreres som administrator.

Kreditt for næringskunder på Isi avfallsanlegg
Søknad om kreditt for levering av avfall på Isi avfallsanlegg.
Søknadsskjema

Hva kan leveres til Isi gjenvinningsstasjon?

Avfall som leveres på gjenvinningsstasjonen må sorteres. Vi anbefaler at du sorterer avfallet før du reiser hjemmefra. På denne måten blir det enkelt å legge avfallet i riktig container når du besøker oss. Avfallet blir levert til gjenvinning.

Asbest

Isi gjenvinningsstasjon kan ta i mot ferdig innpakket asbestholdige produkter. Inntil 20 kg kan leveres uten forhåndsmelding, mer enn 20 kg asbestholdig avfall må meldes i fra om minimum en uke før levering, se eget skjema.

Asbestholdig avfall skal pakkes tett med to lag 0,2 mm bygningsplast, merkes og plasseres på pall for videre håndtering.

Meldeskjema for levering av asbest - ta med kvittering ved levering.

Jernbanesviller

Jernbanesviller kan kun leveres hvis metall og treverk er separert.

Gamle fritidsbåter

Små fritidsbåter opp til 15 fot/4,57 meter (uten innenbordsmotor) kan leveres inn gratis til Isi gjenvinningsstasjon.

Arba gjenbruk

Arba bruktbutikk og gjenbruk har en egen miljøstasjon på Isi der man kan levere gjenstander til gjenbruk. De tar ikke imot større gjenstander og møbler. 

Du kan levere: 

 • Glass, porselen, kopper, kar, bestikk, vaser 
 • Sykler, også defekte, og sykkeldeler 
 • Verktøy, gressklippere, motorsager 
 • Ski og sportsutstyr av nyere type
 • Nyere bøker
 • CD, DVD, LP
 • Bilder og malerier
 • Aktiviteter

Vanlige takster for levering til Isi gjenvinningsstasjon gjelder, se prisliste over.

Åpningstider:

 • mandag til fredag klokken 7-15
 • lørdag klokken 8-15

Hagefall kan leveres gratis

Rene lass med hageavfall fra husholdninger kan leveres gratis til Isi gjenvinningsstasjon. Trær, kvister (inntil 15 cm), gress, løv, planter og nedfallsfrukt er noen eksempler på hageavfall. Husk å tømme sekker og legge dem i egen container. Svartlistede planter skal ikke leveres med annet hageavfall. Mer informasjon finner du her. 

Per nå selges det ikke hagekompost hos Isi. 

Dette kan du ikke levere til Isi gjenvinningsstasjon

 • Eksplosiver som fyrverkeri, ammunisjon, dynamitt. Kontakt politiet på telefon 02 800.
 • Radioaktive materialer, kontakt Institutt for energiteknikk på telefon 63 80 60 00.
 • Dyrekadaver
 • Store gjenstander som biler, båter (over 6 meter med motor) og campingvogner
 • Medisiner og medisinrester. Dette skal leveres til apotek.

Loppemarked - gratis levering av restlopper

Sortert avfall fra loppemarked kan leveres gratis til Isi gjenvinningsstasjon. Arrangør av loppemarked må minimum en uke før levering av restlopper sende inn meldeskjema og få bekreftelse fra Isi gjenvinningsstasjon.

Meldeskjema restlopper - levering av avfall fra loppemarked

Kjøretøy

Kun kjøretøy opp til total tillatt vekt 7500 kg kan levere avfall til Isi gjenvinningsstasjon. 

Åpningstider

Ordinære åpningstider 

 • Mandag-torsdag 7-21
 • Fredag 7-16
 • Lørdag 8-16
 • Stengt søndager og alle helligdager.
  Stenger kl. 12 på juleaften, nyttårsaften, pinseaften og onsdag før skjærtorsdag.
  Stengt påskeaften. Stenger kl. 18 dagen før Kristi himmelfartsdag.

Telefon

67 17 43 30

E-post

post@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Isiveien 60
1340 SKUI

Reise til Isi gjenvinningsstasjon

  Reise fra Isi gjenvinningsstasjon