Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Målgruppe

Barn og unge med funksjonsnedsettelser 

Kort beskrivelse

Veiviseren gir oversikt over de ulike tjenestene som finnes til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Lenke

Veiviser barn og unge med funksjonsnedsettelse

Bjørnegård aktivitetshus

Tiltak

Bjørnegård aktivitetshus

Målgruppe

Aktivitetshus for voksne over 18 år som har behov for et aktivitetstilbud og et sosialt treffsted på dagtid

Kort beskrivelse

Bjørnegård aktivitetshus er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne i Bærum kommune og tilbyr et bredt aktivitetstilbud, kurs, hjelp og veiledning

Lenke

Bjørnegård aktivitetshus

 

Målgruppe

Innbyggere over 18 år som har behov for et aktivitetstilbud og et sosialt treffsted på dagtid

Kort beskrivelse

Et kommunalt lavterskeltilbud for innbyggere i Bærum kommune over 18 år som tilbyr et bredt aktivitetstilbud, kurs, hjelp og veiledning.

Aktivitetshuset tilbyr kurs, nettverksgruppe, turgruppe, yoga og fysisk trening, samt kreative kurs innen håndarbeid, maling, og matlaging ved Binna kafé.

Lenke

Bjørnegård aktivitetshus

Fritid og avlastning

Tiltak

Støttekontakt

Målgruppe

Barn og unge med psykiske helseutfordringer, utviklingshemning og fysisk funksjonshemning

Kort beskrivelse

Tilbud til personer som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet

Lenke

Støttekontakt

Tiltak

Stanga avlastningssenter

Målgruppe

Foreldre som har barn/ungdom med psykiske helseutfordringer/utfordrende atferd med behov for avlastning. (Alder 8-18 år).

Kort beskrivelse

Stanga avlastningssenter tilbyr hjelp og avlastning til familier med barn og ungdom i alderen 8-18 år som strever med utfordringer som angst, ADHD, autisme, depresjon eller annet. Oppfølgingen tilpasses etter barnets og familiens behov

Lenke

Stanga avlastningssenter

Tiltak 

Aktiv fritid

Målgruppe

Barn og unge med ADHD i alderen 8-19.

Kort beskrivelse

Aktiv fritid er et fritidstilbud som er spesielt tilrettelagt for barn og unge med ADHD

Lenke

ADHD - Aktiv fritid

 

Tiltak 

Støttekontakt

Målgruppe

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet

Kort beskrivelse

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet

Lenke

Støttekontakt

Tiltak

Mandagsklubben

Målgruppe

Utviklingshemmede over 18 år

Kort beskrivelse

Treffsted med ulike gruppeaktiviteter som disko, filmkveld, Kreativt Verksted, Kule Kokker, Gøy i Gymsalen, bingo, billiard, samt masse musikk og prat

Lenke

Aktivitets- og turtilbud

Tiltak

Fredagstreff

Målgruppe

Utviklingshemmede over 18 år

Kort beskrivelse

Et treffsted for voksne utviklingshemmede med dans og Biljard.

Lenke

Aktivitets- og turtilbud

 

Tiltak

Aktivitetsgrupper

Målgruppe

Voksne over 18 år med psykisk helseutfordringer

Kort beskrivelse

Aktivitetsgruppe for personer over 18 år med psykisk helseutfordringer

Lenker

Psykisk helse - Fritid og avlastning

Bolig

Tiltak

Hjelpemidler og tilpasninger i boligen

Målgruppe

Har du varig (over to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller medfødt funksjonsnedsettelse, kan du få stønad til tilpasning og hjelpemidler fra folketrygden

Kort beskrivelse

Fysisk tilrettelegging av bolig og hjelpemidler kan kompensere for nedsatt funksjonsevne. Hvis du har en vesentlig og varig funksjonsnedsettelse, kan tilpasning og hjelpemidler gjøre deg mer selvhjulpen og i stand til å bli boende hjemme

 

Målgruppe

Personer med psykisk og fysisk funksjonsnedsettelse og omfattende behov for oppfølgning, pleie og omsorg

Kort beskrivelse

En omsorgsbolig er en bolig som er tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta pleie, omsorg og praktisk bistand. Ved tildeling av omsorgsbolig må det i tillegg søkes om helse- og omsorgstjenester avhengig av hjelpebehov

Lenke

Boliger for personer med funksjonsnedsettelse - Oversikt