Stanga avlastningssenter

Stanga avlastningssenter tilbyr hjelp og avlastning til familier med barn og ungdom i alderen 8-18 år som strever med utfordringer som angst, ADHD, autisme, depresjon eller annet. Oppfølgingen tilpasses etter barnets og familiens behov.

Avdelingsleder Are Kogstad  
Tlf. 464 18 522 

Våre hovedoppgaver:

  • Ta godt vare på barna og ungdommen når de er hos oss
  • Gi god avlastning for foreldre

Aktiviteter

Vi er opptatt av at barnet/ungdommen skal lære mer om seg selv og andre gjennom daglige, planlagte aktiviteter og samværssituasjoner, som for eksempel turer, måltider, kino og kafébesøk. Det legges vekt på tillitsskapende relasjonsbygging gjennom positive opplevelser, mestring og trygge rammer for barnet/ungdommen.

Vi tilbyr barn og unge et miljø hvor de treffer andre i samme situasjon, og hvor de kan få veiledning og samtaler med de voksne.

Søknad

Foresatte søker avlastning på et eget søknadsskjema som sendes Tildelingskontoret i kommunen. Det kan legges ved en sakkyndig vurdering fra BUP, fastlege og/eller andre instanser om avlastningsbehovet.

Søknad sendes til Tildelingskontoret i kommunen.

Familien får vedtak på antall timer eller døgn per måned. Timene fordeles på ukedager eller døgn i helger der det er ønskelig/kapasitet. Barnets opphold planlegges sammen med barnet, foresatte og personalet.

Tilbudet gis i henhold til Lov om helse- og omsorgstjenester.

Som et kommunalt tilbud er vi forpliktet til databasert dokumentasjon.

Informasjon om opphold

Vi ønsker å legge best mulig til rette for familien slik at barnet/ungdommen som er hos oss opplever trygghet, respekt og forutsigbarhet. Hver familie får en primær- og sekundærkontakt for å ivareta barnet/ungdommen samt et godt samarbeid med familien.

Primærkontakten deltar i ansvarsgruppemøter og kan fungere som koordinator for individuell plan om dette er ønskelig. Vi samarbeider med andre i nettverket rundt barnet/ungdommen, for eksempel skole, BUP og PPT.

Foruten deltakelse i daglige gjøremål, planlegges aktiviteter i samarbeid med personalet og barna/ungdommene under oppholdet. Personalet vil være behjelpelig med oppfølging av faste fritidsaktiviteter og eventuelt lekser.

På Stanga har vi forskjellige innendørs aktiviteter som data, TV-spill, air hockey, brettspill og diverse formingsaktiviteter. Nærområdet blir flittig brukt til tur og aktiviteter, og vi har utstyr som blant annet skøyter, ballspill, akebrett, ski og sykler. I tillegg til dette benytter vi oss av eksterne aktivitets- og kulturtilbud.

Stanga har egen bil. Vi legger til rette så godt vi kan med henting og bringing. Alle barn/ungdommer blir kjørt hjem etter opphold.

Stanga ligger i rolige omgivelser i nærheten av Sandvika.

Vi som jobber på Stanga

Vi er en tverrfaglig sammensatt gruppe som jobber mot felles mål. Vi ønsker å møte barnet/ungdommen gjennom å være stabile, trygge og gode rollemodeller. Vi er alltid godt bemannet slik at barnet/ungdommen blir tett fulgt opp og ivaretatt. Det legges stor vekt på at barnet/ungdommen møter de samme voksne når de er på opphold.

Sammen legger vi vekt på trygghet, trivsel og sosialt samvær med andre barn/unge.

Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt med oss.

Bilde fra båltur med Stanga avlastingssenter.

Telefon

46 41 85 22

E-post

stanga@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Stanga 19
1346 GJETTUM

Lenker og dokumenter

Informasjonsfolder Stanga (pdf)

Kontaktinformasjon Stanga

Stanga holder sommerstengt i uke 28, 29 og 30.