Stanga avlastningssenter

Stanga avlastningssenter er et avlastningstilbud til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Vi tilbyr hjelp og avlastning til familier med barn og ungdom i alderen 8-18 år med psykiske helsevansker. Vi etterstreber et godt samarbeid med pårørende/foresatte og andre for å imøtekomme omsorgsbehovet hos den enkelte.

Stanga avlastningssenter ligger i rolige omgivelser i nærheten av Sandvika.

To hovedoppgaver

  • Gi god avlastning for foreldrene
  • Ta godt vare på barna og ungdommen når de er hos oss

Nøkkelinformasjon

  • Frivillig og foreldrestøttende tilbud
  • Gjelder for deg som har barn/ungdommer i alderen 10-18 år
  • Aktivitet og samvær gjennom målrettet miljøarbeid

Tildeling av plass

Tilbudet gis i henhold til Lov om helse- og omsorgstjenester. Antall døgn og timer avgjøres av Tildelingskontoret i form av vedtak. Det er foreldrene selv som søker om avlastning. Det må legges ved en sakkyndig vurdering fra BUP, fastlege og/eller andre relevante instanser om behovet for avlastning.

Du kan søke om avlastning én eller flere ettermiddag/kvelder i ukedager, og/eller helg (fredag til søndag).

Helse - og omsorgstjenester - søknad

Aktiviteter

Vi er opptatt av at barnet/ungdommen trives gjennom daglige planlagte aktiviteter og samværssituasjoner; som for eksempel turer, måltider, kino, spill, forming osv. Det legges vekt på tillitsskapende relasjonsbygging gjennom positive opplevelser, mestring og trygge rammer for barnet/ungdommen.

Huset vårt er utstyrt med PC, TV, TV-spill, brettspill, formingsaktiviteter, air-hockey, Lego m.m. Vi har også sykler, akebrett, skøyter, ski, ballspill og fiskeutstyr. Nærområdet blir flittig brukt til tur og aktiviteter. I tillegg til dette har vi mulighet til å benytte oss av eksterne aktivitets- og kulturtilbud.

Vi har egen bil til disposisjon der vi kan hente og kjøre barnet/ungdommen til/fra skole og aktiviteter så godt det lar seg gjøre. Alle barna/ungdommene blir kjørt hjem etter endt opphold.

Vi som jobber her

Vi ønsker å legge best mulig til rette for familien slik at barnet/ungdommen som er hos oss opplever trygghet, respekt og forutsigbarhet. Hver familie får en primær- og sekundærkontakt for å ivareta barnet/ungdommen, samt godt samarbeid med familien. Primærkontakt deltar i ansvarsgruppemøter og kan fungere som koordinator for individuell plan om dette er ønskelig. Vi samarbeider med andre i nettverket rundt barnet/ungdommen.

Vi er en tverrfaglig sammensatt faggruppe som jobber mot felles mål. Vi ønsker å møte barnet/ungdommen gjennom å være stabile, trygge og gode rollemodeller. Vi er alltid godt bemannet slik at barnet/ungdommen blir tett fulgt opp og ivaretatt. Det legges stor vekt på at barnet/ungdommen møter de samme voksne når de er på avlastning.

Avdelingsleder: Mona Hammer Henriques
Tlf. 464 18 522 e-post: mona.henriques@baerum.kommune.no

Lenker og dokumenter

Telefon

67 55 96 66

E-post

stanga@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Stanga 19
1346 GJETTUM