To personer på tur langs en bekk

Prosjektet "Fremtidsrettet overvannshåndtering" startet høsten 2019 og går ut 2022.

Tidslinje prosjekt Overvann

Fase 1 - Behovsavklaring (juni 2019 - mai 2020)

Fasen har som formål å avdekke kommunen behov, samt hvilket problem som må prioriteres. I fasen skal innovasjonspotensiale spisses. Første del av behovsavklaringen ble gjennomført som en tidlig markedskartlegging fra juni 2019 og ut året. Spisset behovsavklaring foregår fra januar 2020 til mars 2020.

Forprosjekt 

Fase 2 - Markedsdialog (mai 2020 – august 2020)

I denne fasen skal kommunen komme i dialog med potensielle leverandører, slik at problemstillinger kan drøftes. Markedsdialogen skal sikre nyttig informasjon om mulige utviklingsløp og eventuelle utfordringer i prosjektet.

Fase 3 - Konkurranse (september 2020 - mars 2021)

I denne fasen skal kommunen velge den beste egnede samarbeidspartneren for prosjektet, for deretter å inngå innovasjonspartnerskap med denne/disse.

Fasen består av følgende aktiviteter:

  • Kunngjøring av konkurransen
  • Prekvalifisering
  • Innlevering og presentasjon av tilbud
  • Forhandling
  • Innlevering av endelig tilbud
  • Evaluering
  • Kontraktinngåelse

Fase 4 - Utvikling (mars 2021 - oktober 2022)

I denne fasen skal det utvikles en konkret tjeneste eller løsning gjennom tett samarbeid mellom kommune og valgt leverandør. Innovasjonspartnerskapet utvikler en helt ny løsning for det konkrete behovet. Innovasjon Norge bidrar med finansieringen til utvikling i denne fasen.

Fase 5 - Kjøp (november 2022 - desember 2022)

I denne fasen kjøpes den utviklede løsninger eller tjenesten. Løsningen må svare til avtalt behov, og kjøpet reguleres gjennom konkurransegjennomføringen. I denne fasen bistår Difi og Innovasjon Norge.

Innovasjonspartnerskap

Samarbeidspartnere

Kontaktpersoner