Et bekkefar med sti og små broer

Styringsgruppen: 

navn rolle/kompetanse tilhørighet
Arthur Wøhni Styringsgruppeleder
kommunaldirektør/samfunn
Bærum kommune
Svein Finnanger Styringsgruppemedlem
kommunalsjef,
Tekniske tjenester
Bærum kommune

Heidi Elise Rygg

Styringsgruppemedlem
Anskaffelsessjef 
Bærum kommune
Ellef Ruud Styringsgruppemedlem
spesialrådgiver, miljø- og plangjennomføring
Bærum kommune
Tone Varslot Stave Styringsgruppemedlem
avdelingsleder, Innovasjon Norge,
Oslo Viken
Innovasjon Norge
Therese Holm Thorvaldsen Prosjektleder
spesialrådgiver, Vann og avløp
Bærum kommune
Hans Holtbakk Thoresen Prosjekteier
avdelingsleder, Vann og avløp
Bærum kommune
Knut Edvard Helland Styringsgruppemedlem
representant fra Lørenskog kommune
 

 

Innovasjonspartnerskap

Samarbeidspartnere

Kontaktpersoner