Bærum kommune overvannsløsning

Klimaendringer fører til hyppigere og kraftigere nedbør. Sammen med økt fortetting og urbanisering, gir det stadig større utfordringer knyttet til håndtering av overvann.

I årene fremover er det ventet at vi vil oppleve mer styrtregn. Det gir utfordringer med overvann i byer og tettbygde strøk. Overvann er når nedbør eller smeltevann renner av på tak, asfalterte gater og andre tette flater. I større mengder kan overvann føre til oversvømmelser, flom, ras og skader på bygninger og infrastruktur. 

For å møte utfordringene knyttet til overvann, har Bærum kommune satt i gang flere prosjekter. Et av prosjektene er InnoVann, et innovasjonspartnerskap som skal skape nye løsninger. Kommunen har fått 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge til innovasjonspartnerskapet. Lørenskog kommune er samarbeidskommune.

 

InnoVann

Mer informasjon