Innovann Prosjektgruppen

Mer enn 130 deltagere fra kommuner, næringsliv, akademia og virkemiddelapparat var samlet på seminaret om klimatilpasning og InnoVann i Bærum kulturhus 21. september.

Innovasjonspartnerskapet InnoVann er i mål. Det er utviklet ny og revolusjonerende teknologi som gjør det mulig å enkelt kartlegge og vurdere risiko for oversvømmelse fra overvann.

Seminaret ble innledet med korte innlegg om overvannsrelaterte temaer som byplanlegging, endringer i Plan- og bygningsloven og skader som følge av overvann. Videre ble både prosessen og løsningen som er utviklet i InnoVann presentert. Verdien av dette og hvordan kommune-Norge skal få inn klimatilpasning i alle prosjekter ble også vektlagt.

Se presentasjonene fra seminaret her

 

Innovasjonspartnerskap

Samarbeidspartnere

Kontaktpersoner