Bil som kjører inn i en stor vanndam

Dagens systemer og praksis er ikke robuste nok til å ivareta fremtidens utvikling.

I august 2016 opplevde Bærums befolkning kraftig nedbør på kort tid. Regnet førte til ødeleggelser på boliger, eiendommer og veier. I fremtiden er det ventet flere og kraftigere slike styrtregn-episoder.

Mer styrtregn, kombinert med befolkningsvekst og fortetting, stiller nye krav til kommunene når det gjelder overvannshåndtering. Dagens metoder og praksis kan ikke alene løse utfordringene. Det må tenkes nytt og helhetlig. 

For å utvikle nye, innovative løsninger har Bærum kommune fått 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge til et innovasjonspartnerskap. Lørenskog kommune er samarbeidskommune. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom kommunene, Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktorat for forvaltning og IKT (Difi).

Prosjektet startet høsten 2019 og går ut 2022. 

Innovasjonspartnerskap

Samarbeidspartnere

Kontaktpersoner