Et bekkefar

I løpet av 2020 vil Bærum kommune gjennomføre en konkurranse om å inngå et eller flere innovasjonspartnerskap, som har til formål å utvikle nye løsninger som bidrar til tverrgående prosesser, felles eierskap og helhetlig beslutningsunderlag for overvannshåndtering.

Bærum kommune har gjennom et forprosjekt i 2019 fått god kunnskap om hva som finnes i markedet av løsninger innen fremtidsrettet overvannshåndtering. Det har blitt spilt inn løsninger knyttet til behov for nytt planverktøy, løsninger knyttet til behov for blågrønne løsninger på terreng og løsninger på utfordringer under bakken, i og i tilknytning til rørsystemet i kommunen.

Innovasjon Norge har bevilget 14 millioner kroner til et innovasjonspartnerskap, som er et utviklingsprosjekt med næringslivet, som skal gå ut 2022. Sammen med Lørenskog kommune skal Bærum ha opsjon på å anskaffe løsningen som utvikles.

Våren 2020 gjennomførte tjenestedesignere et innsiktsarbeid for å fylle ut bildet om hvor skoen trykker, og hvor innsats vil gi størst effekt. Behovene Bærum har identifisert er verifisert av Lørenskog kommune og Norsk Vann.

I starten av juni 2020 ble det gjennomført markedsdialog. Etter første dialogmøte mottok kommunen 13 innspill fra leverandører som hadde dannet konsortium. 17. og 18 juni ble det gjennomført én-til én-møter. 

Tidslinje

  1. Mai 2020 Invitasjon til markedsdialog
  2. 4. juni 2020 Første markedsdialog
  3. 17. og 18. juni 2020 Én til én-møter
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Her kan du se presentasjonen fra markedsdialogen 4. juni 2020. 

Q&A fra markedsdialog 4. juni 2020

Innovasjonspartnerskap

Samarbeidspartnere

Kontaktpersoner