Bærum kommune yter tilskudd til kulturformål. Tilskudd vil bli gitt i henhold til politiske føringer som ligger til grunn for kommunens kulturpolitikk.

Kultur

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Tilskudd til kulturformål 01.03.2021
Tilskudd til skolekorps 01.03.2021
Tilskudd til arrangement eller spesielle prosjekt 01.03.2021
Kulturstipend 01.10.2021
Kulturpris 01.10.2021