Hovedformål med ordningen

Kommunen ønsker å oppgradere eksisterende arenaer for kultur, samt etablere nye i nærmiljøet. Vi ønsker derfor innspill fra organisasjoner og andre lokale aktører. Prioritering av innspillene vil foretas innenfor rammene av Kulturanleggsplanen, i samarbeid med Bærum kulturråd.

Søknadsfrist

Innspillene sendes fortløpende

Krav til dokumentasjon

Vedlegg som eventuelt kan sendes med søknaden:
- Mer utfyllende opplysninger
- Budsjett/kostnadsoverslag

Søknadsskjema innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer

 

Kultur

Oversikt over kommunale tilskuddsordninger
Tilskudd søknadsfrist
Innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer Innspillene sendes fortløpende
Grunn- og medlemstilskudd 01.03.2021
Tilskudd til ordinær drift 01.03.2021
Tilskudd til skolekorps 01.03.2021
Tilskudd til arrangement eller prosjekt 01.03.2021 og gjennom året løpende med søknadsfrist senest 3 uker før prosjektet/
arrangementet finner sted.
Kulturstipend 01.10.2021
Kulturpris 01.10.2021