Hovedformål med ordningen

Kommunen ønsker å oppgradere eksisterende arenaer for kultur, samt etablere nye i nærmiljøet. Vi ønsker derfor innspill fra organisasjoner og andre lokale aktører. Prioritering av innspillene vil foretas innenfor rammene av Kulturanleggsplanen, i samarbeid med Bærum kulturråd.

Søknadsfrist

Innspillene sendes fortløpende

Krav til dokumentasjon

Vedlegg som eventuelt kan sendes med søknaden:

  • Mer utfyllende opplysninger
  • Budsjett/kostnadsoverslag

 

Retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål

 

Søknadsskjema innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer

 

Oversikt over Kommunale tilskuddsordninger til kulturformål

Kommunale Tilskudd søknadsfrist
Tilskudd til ordinær drift 01.10.2022
Tilskudd til skolekorps 01.10.2022
Tilskudd til arrangement eller prosjekt 01.10.2022 og gjennom året løpende med søknadsfrist senest 3 uker før prosjektet/
arrangementet finner sted.
Kulturstipend 01.10.2022
Kulturpris Frist for å nominere kandidater er 01.12.2022
Innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer Innspillene sendes fortløpende