Bærum kommune yter tilskudd til kulturformål. Tilskudd vil bli gitt i henhold til politiske føringer som ligger til grunn for kommunens kulturpolitikk.

Bærums kommunes tilskuddspott til kulturlivet er i 2021 styrket med midler fra Bærumspakken. De ekstra midlene skal stimulere til ekstraordinære koronarelaterte utviklingstiltak for å sikre et tilbud gjennom nedstengningsperioder. Tiltakene bør komme søker og kommunens kulturliv til gode etter at krisesituasjonen er over og når «normaldrift» kan gjenopptas.

Det er også mulighet for å søke statlige kompensasjonsordninger. Lotteritilsynet informerer 6. april at det vil bli en ny søknadsfrist for tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktivitet. Ordningen gjelder for arrangement eller aktivitet i perioden 1. januar-30. juni 2021. Alle som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke.

Informasjon om tilskuddsordningen.

Kultur

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer Innspillene sendes fortløpende
Grunn- og medlemstilskudd 01.03.2021
Tilskudd til ordinær drift 01.03.2021
Tilskudd til skolekorps 01.03.2021
Tilskudd til arrangement eller prosjekt 01.03.2021 og gjennom året løpende med søknadsfrist senest 3 uker før prosjektet/
arrangementet finner sted.
Kulturstipend 01.10.2021
Kulturpris 01.10.2021