Bærum kommune yter tilskudd til kulturformål. Tilskudd vil bli gitt i henhold til politiske føringer som ligger til grunn for kommunens kulturpolitikk.

Bærums kommunes tilskuddspott til kulturlivet er i 2021 styrket med midler fra Bærumspakken. De ekstra midlene skal stimulere til ekstraordinære koronarelaterte utviklingstiltak for å sikre et tilbud gjennom nedstengningsperioder. Tiltakene bør komme søker og kommunens kulturliv til gode etter at krisesituasjonen er over og når «normaldrift» kan gjenopptas.

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter - nasjonal ordning

Formålet med denne nasjonale ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Ordningen gjelder fra 1. januar til 31. august 2021. Søknadsfristen er 15. september.

Alle som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke.

Les mer og søk her.

Kultur

Oversikt over kommunale tilskuddsordninger
Tilskudd søknadsfrist
Innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer Innspillene sendes fortløpende
Grunn- og medlemstilskudd 01.03.2021
Tilskudd til ordinær drift 01.03.2021
Tilskudd til skolekorps 01.03.2021
Tilskudd til arrangement eller prosjekt 01.03.2021 og gjennom året løpende med søknadsfrist senest 3 uker før prosjektet/
arrangementet finner sted.
Kulturstipend 01.10.2021
Kulturpris 01.10.2021