Bærum kommune yter tilskudd til kulturformål. Tilskudd vil bli gitt i henhold til politiske føringer som ligger til grunn for kommunens kulturpolitikk.

Oversikt over kommunale tilskuddsordninger til kulturformål

Tilskudd søknadsfrist
Tilskudd til ordinær drift 01.10.2021
Tilskudd til skolekorps 01.10.2021
Tilskudd til arrangement eller prosjekt 01.10.2021 og gjennom året løpende med søknadsfrist senest 3 uker før prosjektet/
arrangementet finner sted.
Kulturstipend 01.10.2021
Kulturpris Frist for å nominere kandidater er 01.10.2021
Innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer Innspillene sendes fortløpende