Frivillighetsmidler

Frivillighetsmidler 2017 - Søknadsfrist 1. mars.

Bærum kommune skal være en aktiv part i samarbeidsprosjekter ved å støtte opp om og styrke lokal frivillig innsats. Formålet med tilskuddet er å motivere til utvikling av frivillighet i og utenfor kommunale tjenester, og skal komme innbyggere i Bærum kommune til gode.

Søk om midler her

 

Frivillighetsmeldingen legger vekt på at Bærum kommune skal være en aktiv part i samarbeidsprosjekter ved å støtte opp om og styrke frivillig innsats.

Formål

Formålet med frivillighetsmidler er å motivere og ivareta frivilligheten i Bærum kommune. 

Frivillighetskonsulent

Postadresse:

Bærum kommune 
Pleie og omsorg
Tildelingskontoret/Fagenheten
Postboks 700
1304 SANDVIKA