Internasjonale bedrifter med lokalavdelinger i Bærum kommune er i ferd med å skape en ny trend i Bærums næringsliv, når de har med seg en kultur der corporate volunteering er en del av bedriftens CSR (Corporate Social Responsibility) arbeid.

Denne formen for bedriftsfrivillighet går ut på at ansatte i bedriftene utfører en frivillig innsats i nærmiljøene sine, innenfor sin ordinære arbeidstid og i avtale med arbeidsgiver.

Bedriftenes verdigrunnlag legger opp til å skulle være en medspiller og bidragsyter i nærmiljøet sitt, i tillegg til at denne formen for dugnad benyttes som teambuilding og en samlende faktor blant de ansatte.

Det at vi i norsk språk faktisk mangler et begrep for «corporate volunteering» (bedriftsfrivillighet) kan være en indikator på at denne formen for Corporate Social Responsibility (CSR) enda ikke er utviklet som en retning innenfor det lokale norske næringslivet. I Norge har næringslivet tradisjonelt bidratt gjennom sponsoravtaler og reklameplass.

Noen av de internasjonale bedriftene som bidrar på denne måten i nærmiljøet sitt i Bærum, er Body Shop, GE Oil & Gas, Hewlett Packard, AbbVie og De Lage Landen.