Kommunen ønsker å etablere en enda bedre dialog og et tettere samarbeide med frivilligheten. Derfor er frivillighetsrådet etablert.

22. november 2021 ble Frivillighetsrådet i Bærum kommune etablert. Frivillighetsrådet skal behandler saker som gjelder frivilligheten i kommunen eller som for øvrig er viktig for frivilligheten.

Frivilligheten står sterkt i Bærum

Frivilligheten og dugnadsånden står sterkt i Bærum kommune.

Det er et stor og mangfoldig omfang av små og store frivillige organisasjoner og foreninger.  Frivillighetsråd, bestående av representanter for frivillige organisasjoner, skal delta i utforming av retningslinjer for frivilligheten for Bærumssamfunnet.

Hvorfor er frivillighetsrådet etablert?

Kommunen ønsker å etablere en enda bedre dialog og et tettere samarbeide med frivilligheten.  Målet ved å etablere frivilligråd er å skape et systematisk og målrettet samarbeid med organisert
frivillighet. Faste representanter fra organisasjonene møtes jevnlig med kommunen.

Rådet vil blant annet planlegge og følge opp et års hjul, arrangere årlig konferanse og utarbeide utkast til retningslinjer for frivilligheten i Bærumssamfunnet.

Hvem er medlemmer i Frivillighetsrådet?

Medlemmene i Frivillighetsrådet er:

  • Rigmor Arnkværn fra Bærum Natur og friluftsråd
  • Kathrine Sole Semb fra Bærum idrettsråd
  • Ingrid Brattset, representant for Bærums frivilligsentraler
  • Najat Derraz fra Bærum Kulturråd
  • Øyvind Rebnord fra HUMSOS (humanitære og sosiale organisasjoner)
  • Solveig Wyssenbach fra Bærum tro- og livsynssynsforum
  • Trude Skaseth fra Norges handikapforbund (NHF) Bærum