På tilskuddsportalen.no, tilskudd.no og stotte.ungfritid.no kan du få oversikt over tilskuddsordninger som ikke er kommunale.

Tilskuddsportalen Bærum kommune

I portalen kan du blant annet finne:

  • tilskudd som ditt lag/forening kan søke på
  • dele informasjon og samarbeide i diskusjonsgrupper
  • sende meldinger til andre brukere
  • lese nyheter om tilskudd

Hvem kan bruke portalen?

Frivillige lag og foreninger registrert i Bærum,  og enkeltmennesker/ildsjeler bosatt i Bærum, kan bruke portalen og søke om midler.

Se lag- og foreningsregisteret for oversikt

Hvordan få tilgang?

Her finner du tilskuddsportalen for Bærum

  • Hver forening kan registrere inntil tre tillitsvalgte. Husk å registrere hvilken forening du representerer og hvilken rolle du har i denne.
  • Brukerne har sin egen profilside og mottar hver måned et nyhetsbrev med tips om tilskudd.

Problemer?

Hvis du får tekniske problemer med innlogging eller praktiske problemer med å bruke tjenesten, kan du kontakte support ved å sende e-post til: support@tilskuddsportalen.no .

Statlige tilskudd til frivillige organisasjoner

Tilskudd fra staten finansierer frivillig aktivitet på de fleste samfunnsområder.

Tilskudd.no gir oversikt over tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på. Her finner du også informasjon om tilskuddsmottakere og tildeling av tilskudd. 

Ungfritid.no

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge.

Ungfritid.no drives av de frivillige organisasjonene selv gjennom Frivillighet Norge.

Her kan du lese mer om ordningen.