1 til 8 av 8

Forurensning av sjøbunnen langs Bærumskysten

Bærum kommune jobber for et rent miljø som gjør det fint å leve for både mennesker, dyr, fisk og fugl. Forurensning av sjøbunnen utenfor Bærum kan utgjøre en risiko for menneskers helse, spredning og belastning på økosystemene - hvis den forurensede sjøbunnen ikke får ligge i fred.

Innbyggerundersøkelse om klima

10.000 innbyggere i Bærum har mottatt en klimaundersøkelse på SMS onsdag 14. juni. Ved å delta, er du med å styrke kommunens arbeid med å ivareta klimaet, miljøet og naturen, slik at våre barn og barnebarn kan ha en sunn og trygg oppvekst, med ren luft, trygge veier og grønne arealer.

Overvann - et problem, men også en ressurs!

Klimaendringer og mer styrtregn gjør overvann til et mer aktuelt tema enn noen gang. Der de fleste ser på overvann som et problem, prøver Bærum kommune å se på det også som en ressurs.

Miljøvennlig bilvask

Å vaske bilen ved en godkjent vaskehall i stedet for hjemme på gårdsplassen, kan spare naturen for skadelige utslipp.