10.000 innbyggere i Bærum har mottatt en klimaundersøkelse på SMS onsdag 14. juni. Ved å delta, er du med å styrke kommunens arbeid med å ivareta klimaet, miljøet og naturen, slik at våre barn og barnebarn kan ha en sunn og trygg oppvekst, med ren luft, trygge veier og grønne arealer.

Klimaklok undersøkelse

En klimaklok kommune

Hensikten med klimaundersøkelsen er å for a få kunnskap om innbyggernes holdninger til kommunens klimaarbeid.

Klimastrategien i Bærum innebærer blant annet at vi må bruke og produsere strøm på en smartere måte, kaste mindre mat, kjøre mindre bil, og forlenge levetiden til det vi kjøper.

Vi vil gjenta undersøkelsen årlig for å måle om klimaarbeidet går fremover, og få tilbakemelding på hvordan klimatiltakene fungerer.

Din stemme teller!

Slik kan vi styrke arbeidet med å motvirke og tilpasse oss klimaendringene. Vi håper at alle som mottar SMS deltar. Det tar 10-15 minutter, og du deltar anonymt.

Vi trekker tre heldige vinnere blant deltakerne som får et gavekort på 500 kroner, som kan brukes på en valgfri lokalopplevelse.

Klimaundersøkelsen gjøres i samarbeid med Asker kommune, og gjennomføres av Sentio.