Kort fortalt

 • Ikke bruk toalettet som søppelbøtte. Våtservietter, engangskluter, kontaktlinser, q-tips, bind, tamponger og annet avfall skal kastes i restavfallet, ikke i toalett.
 • Avfall i toalettet fører til mer plast i havet, skader livet i sjøen, forsøpler strender og ødelegger rør og avløpspumper.
 • Fett og annet avfall som tetter rørene dine kan også gi deg store utgifter, kloakk i kjelleren og tiltrekke seg rotter.

Søppel i do skaper mange problemer

Dovett - Sjøen - Havet
Mer plast og søppel i havet og på strendene
Dovett-Tette-rør
Tette rør og ødelagte avløpspumper

Slik skal du kaste matfettet

 • Fett i stekepannen fjerner du med tørkepapir og kaster sammen med matavfallet.
 • Fett fra juleribbe, pinnekjøtt, smultgryte og liknende lar du stå til det er avkjølt og stivnet. Så kan du skrape det ut og kaste det sammen med øvrig matavfall. Bruk tørkepapir for å få med alt fettet ut av gryter og panner, før du vasker dem i oppvaskkum eller oppvaskmaskin.
 • Mindre mengder fett som ikke stivner, kan du også tømme i posen for matavfall.
 • Frityrolje kan også helles over i en melkekartong eller flaskeemballasje og kastes i restavfall. Dersom du har store mengder med matolje, kan du samle opp dette i en plastkanne og levere det til gjenvinningsstasjoner/avfallsanlegg der du bor.
Fett

Andre eksempler på avfall som ikke skal i do

Farlig avfall

Farlig avfall skal ikke håndteres med annet avfall, fordi det kan medføre alvorlig forurensning, eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Farlig avfall skal aldri kastes i restavfallet. Det er gratis å levere til kommunens returpunkt for farlig avfall eller til Isi gjenvinningsstasjon. Enkelte forhandlere tar også imot noen typer farlig avfall.

Les mer om hvor du kan levere farlig avfall

Medisinrester

Gamle eller ubrukte medisiner må ikke kastes i husholdningsavfallet. Medisiner blir regnet som spesialavfall og skal leveres tilbake til Apoteket. Apoteket har plikt til å ta imot gamle eller ubrukte medisiner og destruere dem på en forsvarlig måte.

Dersom du kaster medisiner i søppelet, toalettet eller vasken kan det føre til uønsket utslipp i naturen. Mange medisiner blir ikke fanget opp når vannet blir renset, og går derfor direkte ut i hav og innsjøer der de kan påvirke organismer i vannet.

Les mer om retur av medisiner på helsenorge.no

Topp 10: Dette kaster folk i do

Stikkprøver og analyser viser at engangskluter og våtservietter utgjør over halvparten av avfallet folk kaster i toalettet.

Tallene nedenfor er fra en analyse av søppel fra seks renseanlegg i 2021.

Plastfolie, snus, bind, tamponger, sneiper og kondomer kommer også på den dystre topp 10-lista:

 

Topp ti Hva som kastes i do
1 Deler av engangskluter, våtservietter og andre fiberkluter. (Kan inneholde mye plast) 49,0 %
2 Plastfolie 8,9 %
3 Snus (Snusposer inneholder plast) 7,7 %
4 Bind og tamponger (som også inneholder mye plast) 5,4 %
5 Sneiper (som kan inneholde både plast og tungmetaller) 5,0 %
6 Engangskluter, våtservietter og andre fiberkluter (Mange av dem inneholder mye plast) 4,3 %
7 Plastbiter 4,0 %
8 Gummi / skosåle (!) 2,6 %
9 Emballasje for bind og tamponger 2,1 %
10 Kondomer 1,8 %

Hva kan du gjøre?

 • Husk at kun avføring, urin og toalettpapir skal i toalettet.
 • Plasser en søppelbøtte ved alle toalettene i hjemmet.
 • Bruk gjerne informasjon fra denne siden til å informere om problemet i egne kanaler.
 • Gode vaner bidrar til god vannkvalitet, bedre miljø og bedre livsvilkår for det levende rundt oss.