Alle barnehager i kommunen må planlegges og driftes etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Forskriften sies å være arbeidsmiljøloven for barn. Formålet med forskriften er å bidra til at barnehagene fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

Godkjenning av barnehager - miljø og helse

Alle barnehager skal ha godkjenning etter Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Søknadskjema til Folkehelsekontoret finnes i skjemaportalen.

Skjema for samtykke til plan

Skjema for samtykke Familiebarnehager - et eget søknadsskjema.

Godkjenningsstatus oversikt -  Miljørettet helsevern

Godkjente barnehager plikter å drifte etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Hvis det oppstår forhold i barnehagen, som kan være til skade for barna og som bryter med regelverket, kan det gis pålegg om å rette forholdene. Hvis de ikke rettes innen en gitt frist, kan godkjenningen trekkes tilbake. 

Oversikt godkjenningsstatus barnehager (pdf)

Barnehager som er oppført som «ikke godkjent» har større avvik som det jobbes med.

Tilsyn med barnehagene

Folkehelsekontoret fører tilsyn med barnehagene etter forskriften. Dette gjøres etter en fastlagt plan.

Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet og at de drives etter regelverket. 

Siste tilsyn: 

Informasjonsplikt fra barnehagen til kommunen

Barnehagen har en opplysnings- og informasjonsplikt som medfører at tilsynsmyndigheten, skal få nødvendig informasjon om forhold ved barnehagen, som kan ha negativ innvirkning på barnas helse og trivsel. Meldinger ringes eller sendes på e-post.

Informasjon til foresatte