Fysisk aktivitet er viktig, også om vinteren når det er kaldt ute.

Folkehelsekontoret mottar ofte henvendelser fra barnehager og skoler som lurer på om det finnes noen nedre grense for når barn og elever må holdes inne i kulda. 

Det kan ikke gis noe generelt svar, siden både temperatur, vindhastighet og luftfuktighet er av betydning. Hvordan barna er kledd er også avgjørende for om de kan være ute eller ikke. Kuldekrem vil beskytte huden noe mot forfrysninger, det er viktig at kremen påføres minimum 30 min. før utetid.

Det er viktig at voksne holder et våkent øye med barna, og sørger for at de er i aktivitet. Små barn bør sjekkes regelmessig, i nakken og på hendene, at det ikke er for kaldt. Dersom man ikke passer godt nok på kan barna få frostskader.

Spedbarn og småbarn har større kroppsoverflate i forhold til volum enn voksne og tåler derfor dårligere kulde. Små barn har ofte heller ikke mulighet til å si fra om at de er kalde. Det anbefales ikke at barn ligger ute når det er kaldere enn minus 10 grader.

Kaldt vær byr på ekstra utfordringer for både barn og voksne med astma og luftveisplager. Med riktig medisinering og kuldebeskyttelse kan de likevel ferdes ute. Kulda alene er ofte ikke det største problemet. Det er viktig å huske på at det i kaldt vær ofte er mer luftforurensing, særlig i byer og langs sterkt trafikkerte veier, noe som kan forverre tilstanden til personer med nedsatt lungekapasitet.