Professor Kohts vei - skisse kart Professor Kohts vei

Dette er et privat planforslag som er fremmet av HRTB Arkitekter på vegne av eier Professor Kohts vei Utvikling AS.

Planforslaget ble vedtatt høsten 2021.

Hvor ligger Professor Kohts vei 77-87?

Planområdet ligger mellom Stabekk sentrum og E18, omtrent 200 meter i luftlinje fra Stabekk stasjon. Område er på 14,6 daa. Det er foreslått 180 boliger.

Dette er foreslått er et enhetlig boligområde med omlag 180 boliger. Det skal være variasjon i leilighetsstørrelser og enkelte leiligheter vil være over to plan. Planutvalgets vedtak om reduksjon av høyder innebærer at forlaget må bearbeides/ reduseres til 2 gangsbehandling

Professor Kohts vei - skisse kart

Hva er målet for området?

Planens hensikt er å legge til rette for et helhetlig boligområde med varierte utearealer og møteplasser.

Planforslaget ble behandlet i planutvalget 28. januar 2021.

Her kan du se opptak av deres behandling.  

Her kan du se arkitektens presentasjon av planforslaget.

Her finner du en kort presentasjon fra kommunen om reguleringsplanen.

Hva er hovedgrepene for reguleringen?

Hovedgrepene for detaljreguleringen er:

  • Tre bebyggelsesstrukturer rundt tre uterom med ulik karakter.
    Offentlig turvei fra Professor Kohts vei til Nordliveien.
  • «Lilleholtet» bevares med hage rundt, bruk som felleshus eller utadrettet virksomhet.

Høyder

Planutvalget har gjort et vedtak om reduksjon av høyder som innebærer at forlaget må bearbeides. Dette blir redusert til 2 gangsbehandling.

  • Høyder vist i 4-5 etasjer.
  • Høyder/ fasader skal bearbeides i henhold til vedtak i planutvalget.
  • Materialbruk: Tegl i varme fargetoner.

Hvordan kan jeg få mer informasjon?

Digitalt informasjonsmøte 

Tirsdag 16. mars ble det gjennomført et digitalt informasjonsmøte. Der ble planen presentert.   

Av smittevernhensyn åpner ikke Bærum kommune å arrangere møter med fysisk oppmøte. 

Her finner du presentasjonen som ble vist under møtet.

Det ble ikke gjort opptak under møtet.  

Relaterte prosjekter

Kontaktpersoner