Tusen takk for ditt innspill til byplangrepet for flytårnområdet. Innspillene er viktige for oss i videre bearbeiding av planprogram med byplangrep frem til 1.gangs behandling.

Tilbake til siden for Flytårnet