Innsatsområdet 2

Bakgrunn

Bærum kommune står overfor store og små utfordringer som også andre må ruste seg for å møte. Kommunens innsats med å utvikle
nye løsninger for å løse morgendagens behov må fortsette. Men der gode løsninger allerede er utviklet og testet, er det ikke bærekraftig at Bærum kommune bruker ressurser på å lage egne løsninger. Kommunen må i tillegg til å ivareta etablert kultur for nyskaping og innovasjon, bli bedre på å ta i bruk nye løsninger, kopiere fra andre
både internt og eksternt, samt spre gode løsninger som fungerer.

Mål

 • Organisasjonen skal finne og
  spre løsninger som gir store gevinster.

Strategiske grep

 • Videreføre kommunens innovasjonsarbeid og innsats for en synlig innovasjonskultur
 • Identifisere behov og søke aktivt etter løsninger som har store positive effekter.
 • Det skal tilrettelegges for at gode løsninger spres i og utenfor egen organisasjon.

Tiltak

 1. Spre løpende kunnskap om forskning og innovasjon på FB-siden Innovasjon i BK og Tanketanken.no
 2. Arrangere Intern innovasjonsprisutdeling en gang i året for å synliggjøre innovasjonskulturen i Bærum kommune, med prisene «Årets innovasjon», «Stjæl med stil», og «Beste feil».
 3. Gjennomføre minst en samling innen hhv. Samfunn, Velferd og Organisasjon og utvikling der tema er innovasjon og spredning av vellykkede initiativer.
 4. Dokumentere innovasjoner som gir store gevinster på Kom-INN.
 5. Arrangere Innovasjonsmesse i Bærum med mulighet dialog, deling av erfaringer og kunnskap.
 6. Utvikle og gjennomføre et katalysatorprogram for intraprenører som ønsker å søke interne innovasjonsmidler for å styrke gevinstrealisering og spredning.

5 innsatsområder