Beste feil

Innovasjon betyr å teste løsninger tidlig med brukerne for å lære raskt og gjøre endringer til det bedre.

Vi vil feire og heie på de som har testet ut noe nytt, og som er åpne på at de har gjort en feil, som enten gjorde løsningen bedre eller at løsningen ble forkastet.

Alle kommunens tjenesteområder inviteres til å søke, enten de leverer innbyggerrettede eller interne tjenester.

Søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterier:

  • Har gjort en feil i et forsøk på å innovere eller prøve ut noe nytt.
  • Har lært av feilen og kommet seg videre i prosessen eller stoppet prosessen, fordi dere lærte av erfaringen.

Beste feil

Innovasjonspriser