Innovasjonsprisen

Innovasjon er en så god ny løsning at andre/vi vil ta den i bruk – nytt, nyttig og nyttiggjort

Innovasjonsprisen gir heder og ære til de som har gjennomført et fullt innovasjonsløp/arbeid og har idriftssatt løsningen til beste for brukeren, samt høstet effekter av den.

Alle kommunens tjenesteområder inviteres til å søke, enten de leverer innbyggerrettede eller interne tjenester.

Søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterier:

  • Er innovasjonen tatt i bruk og skaper den verdi for brukere og innbyggere?

Innovasjonsprisen 2023

Innovasjonsprisene