Samarbeid

Skal vi oppnå noe til beste for brukerne må vi se helheten, tenke utenfor boksen, samarbeide og bryne oss sammen rundt et mangfold av innspill.

Derfor heier vi frem de som har oppsøkt samarbeidspartnere til beste for brukeren i et innovasjonsarbeid. Gjennom dette samarbeidet har de lært noe vesentlig, på veien til å skape noe nytt.

Alle kommunens tjenesteområder inviteres til å søke, enten de leverer innbyggerrettede eller interne tjenester.

Søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterier:

At samarbeidet ga læring både om brukerne, og om å samarbeide tverrfaglig i et innovasjonsarbeid.

Samarbeidsprisen

Innovasjonsprisene