Testintervju

Testintervju er en nyttig metode å bruke når man har en prototype å vise. Det viktige her er at man som intervjuer lar brukeren utforske prototypen selv.

Alle kommentarer og spørsmål brukeren stiller kan du ta til deg av for å se nærmere på om du trenger å tilpasse løsningen, om løsningen faktisk løste problemet eller om du trenger å tenke på og prototype en helt annen løsning.

Nå som dere har begynt å lære å kjenne hverandre og fått etablert tonen så forteller du om tematikken og formålet med samtalen – hva har dere gjort av arbeid fra før (som er relevant for informanten å vite) og hva er problemområdet som dere vil vise frem en løsning for?

Utforming av intervju

Intervjutrakt

Ønsk velkommen

Begynn med å sette tonen for samtalen ved å ønske brukeren velkommen. Introduser deg selv og tørr å være litt personlig.

Bli kjent med hverandre

Etter at du har introdusert deg tar du og dobbeltsjekker at det du vet om brukeren fra før stemmer og hører om de ønsker å si noe mer.

Fortell hvorfor dere møtes

Nå som dere har begynt å lære å kjenne hverandre og fått etablert tonen så forteller du om tematikken og formålet med samtalen – hva har dere gjort av arbeid fra før (som er relevant for informanten å vite) og hva er problemområdet som dere vil vise frem en løsning for?

Forklar/demonstrer løsning

Når deltakeren har skjønt tematikken og problemområdet så viser dere prototypen. Her er det viktig å la brukeren observere fritt i noen minutt slik at hun eller han kan danne seg sin egne oppfatning om hva de ser på. Oppfordre hun eller han til å tenke høyt.

Utforsk brukerens oppfatning

Når brukeren har fått observere løsningen og tenker høyt kan dere stille spørsmål om brukerens oppfatning og inntrykk:

  • Hva tror du at du ser?
  • Hva tror du det er for noe?
  • Hvilke potensielle problemer kan løsningen ordne opp i?
  • Ser du noen hinder eller utfordringer med løsningen?

Husk på å ikke gi brukeren svaret om hva løsningen faktisk er før dere er ferdige med spørsmålene. Dere vil ikke farge brukerens inntrykk siden dere vil ha mest mulig åpne og ærlige svar. Når informanten ikke har mer å komme med så kan dere fortelle om hva løsningen er og hvordan den er tenkt til å fungere. Prøv å gjøre det så raskt og enkelt som mulig sånn at dere kan få en siste runde med feedback.

Avrunde samtalen

Begynn deretter å runde av og avslutte samtalen. Spør om det er mulig for deg å ta kontakt igjen ved en senere anledning. Enten for å kvalitetssjekke din forståelse av hva som kommet frem av samtalen eller for at du vil invitere personen til et nytt samtal for å teste et nytt, eller et revidert, løsningsforslag.

Dokumenter resultatene

Husk å alltid dokumentere resultatene og innsiktene fra samtalen snarest mulig! Hvilke refleksjoner og tanker ga testen deg?

Testfase