Runde Robin

Runde Robin er nok så lik noen av de andre øvelsene, men egner seg best til mindre grupper på maks fire personer.

Første personen begynner, må ta å svare på setningen i første ruten. For eksempel, “Vi kan gjøre oss mer tilgjengelige ved å skrive tydeligere og enklere på våre nettsider for å oppnå bedre informasjonsflyt”. Så går papiret til neste person som fortsetter i rute to, og så videre.  Det får gjerne gå litt raskt så bruk gjerne et til to minutt per rute.

Konseptmal